Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich
  • 16 listopada odbyły się wybory samorządowe, a więc do sejmików, rad powiatów i gmin oraz na wójtów i prezydentów.
  • 11 Listopada odbyła się w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego uroczysta Gala Pro Publico Bono. Relację z uroczystości i laureatów publikujemy w aktualnościach.
  • Znamy już wyniki pierwszego konkursu "Innowacyjny Samorząd". Gratulujemy zwycięzcom. Nagrody zostały rozdane 27 października 2014 r. w sali Kolumnowej Sejmu RP.
  • Józef Michalik, Starosta Lubaczowski laureatem Konkursu Nagrody im. Grzegorza Palki w 2014 roku. Wśród wyróżnionych Józef Swaczyna, Starosta Strzelecki oraz Janusz Welenc, Starosta Żuromiński.

Gmina: Śniadowo

Legenda:

  • gmina miejska
  • gmina wiejska
  • gmina miejsko-wiejska
  • miasto w gminie miejsko-wiejskiej
  • obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej

Śniadowo

Wójt Andrzej Zaremba
18-411 Śniadowo
Telefon: (86) 217-61-46
Fax: (86) 217-61-68
BIP:
NIP:
Regon: 54973700000
Rodzaj gminy: wiejska