Aktualności

17 maja 2019

Majowe posiedzenie Zespołu Zdrowia

fotolia.pl

15 maja 2019 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz osób związanych z KWRiST.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia spraw różnych. Na sprawy różne składały się następujące tematy.

Sytuacja pielęgniarek zatrudnionych w DPS

Liczba pielęgniarek pracujących w DPS-ach systematycznie maleje, większość z nich jest w wieku przedemerytalnym lub już na emeryturze. Przedstawicielka MRPiPS poinformowała, że od ostatniej dyskusji niewiele się zmieniło. Proste podniesienie wynagrodzeń dla tej grupy spowoduje problemy związane z oczekiwaniami płacowymi innych grup pracujących w DPS-ie. Ministerstwo  pracuje nad przygotowaniem innego systemu usług społecznych świadczonych w DPS-ach, gdyż one nie mieszczą się ani w ramach POZ, ani opiece długoterminowej. Przedstawicielka MZ poinformowała, że powstał projekt dotyczący zapewnienia kompleksowej opieki w DPS-ach, przedstawiony już Prezesowi NFZ, który stwierdził, że ten produkt kontraktowy jest potrzebny, ale brak środków na jego sfinansowanie. Wzrost wynagrodzeń spowoduje koszty wynoszące około 300 mln zł. W związku z tym wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski zobowiązał się wspólnie z Prezesem NFZ zastanowić się, jak wprowadzić produkt i znaleźć nań pieniądze.

System kształcenia pielęgniarek w Polsce (problem ten został zgłoszony przez ZPP)

W Polsce kształcenie pielęgniarek odbywa się jedynie w formie stacjonarnych studiów wyższych, gdzie w innych krajach UE kształcenie odbywa się także w formie szkół po maturalnych. Przedstawicielka ZPP proponowała, by ułatwić np. opiekunom medycznym przekwalifikowanie się do zawodu pielęgniarki, np. przez zaliczenie jakiejś liczby przepracowanych godzin na poczet nauki.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.