Aktualności

10 kwietnia 2018

Obradował Zarząd ZPP

Uzgodnienia dotyczące organizacji XXIII Zgromadzenia Ogólnego ZPP, rola rzeczników konsumentów, możliwości włączenia się powiatów w Program Wieloletni „Niepodległa" oraz funkcjonowanie centrów usług wspólnych – to najważniejsze elementy ostatniego posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Spotkanie obyło się 9 kwietnia br. w AirPort Hotel Okęcie w Warszawie. Obradom przewodniczył Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński.

Rzecznicy konsumentów

Na początku zgromadzeni wysłuchali wystąpień przedstawicieli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Doroty Karczewskiej, wiceprezes UOKiK oraz Macieja Czaplińskiego, radcy prezesa. Zapowiedzieli oni, że w związku ze zbliżającym się dwudziestoleciem funkcjonowania instytucji rzecznika planowana jest nowelizacja przepisów regulujących jego prawa i obowiązki. Starostowie zostali zaproszeni do uczestniczenia w pracach na tworzeniem regulacji.

Przedstawiciele UOKiK zaprezentowali także informację na temat tego, jak obecnie działają powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów. Wskazali m.in. na niedoskonałości obecnego systemu, w tym na: brak wsparcia prawnego; brak zasobów, przede wszystkim lokalowych, ale też sprzętu komputerowego, itd.; problem z pieniędzmi na szkolenia i delegacje oraz na brak możliwości (brak sankcji prawnych) „wymuszenia” na staroście powołania rzecznika, udostępnienia mu biura, itd. Pokazali także, jak w ich ocenie powinna kształtować się rola rzecznika. Między innymi miałby on być „lekarzem prowadzącym”, a nie punktem pierwszego kontaktu.

W dyskusji, która odbyła się po prelekcji starostowie poruszyli m.in. kwestię braku środków finansowych na opłacanie rzeczników oraz na to, że w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można by poszerzyć zakres beneficjentów, dzięki czemu udzielane mogłyby być porady prawne w zakresie prawa konsumenta.

Program „Niepodległa”

Następnie wystąpił Wojciech Kirejczyk, zastępca dyrektora Biura Programu „Niepodległa”. Zaprezentował on możliwości włączenia się powiatów w Program Wieloletni „Niepodległa". Jak zapewniał, celem głównym Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. Program ma trzy priorytety: na poziomie ogólnopolskim są to projekty własne czołowych instytucji kultury; na poziomie regionalnym i lokalnym: programy dotacyjne a na zagranicznym: projekty własne IAM i program dotacyjny „Kulturalne Pomosty”.

Program Wieloletni zakłada współpracę z JST, organizacjami pozarządowymi, mediami, związkami sportowymi i spółkami skarbu państwa. Są już przykłady takich inicjatyw. Przykładowo działania powiatu bocheńskiego czy powiatu wołomińskiego, które włączyły się w organizację obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Informacje o programie można znaleźć na stronie https://niepodlegla.gov.pl/.

CUW

Kolejną kwestią omówioną podczas posiedzenia zarządu był raport pt. Powiatowe Centra Usług Wspólnych, czyli o wykorzystaniu narzędzi biznesowych w zarządzaniu administracją publiczną autorstwa dr Roberta Gawłowskiego i dr Pawła Modrzyńskiego z Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Obecny na spotkaniu dr Paweł Modrzyński wyjaśnił, że badanie zostało przeprowadzone w oparciu o ankiety rozesłane do członków ZPP. Wynika z nich, że jednostki publiczne, w szczególności samorządowe, coraz częściej wykorzystują nowoczesne narzędzia organizacji i realizacji określonych usług administracyjnych i finansowych. W ponad 30 % powiatów decyzje o powołaniu CUW zostały już podjęte. Wciąż jednak istnieje duży potencjał w zakresie rozwoju tego narzędzia. Usługi finansowo-księgowe stanowią zaś podstawowy zakres przedmiotowy usługi wspólnej świadczonej przez samorządowe CUW.

Uchwały

W porządku obrad znalazły się ponadto kwestie związane z organizacją XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. O przebiegu Zgromadzenia piszemy w Dzienniku Warto Wiedzieć tutaj.

Zarząd podjął także uchwałę w sprawie nadania Honorowej Statuetki ZPP.

 

Galeria z obrad Zarządu dostępna jest tutaj.