Aktualności

19 kwietnia 2018

Z prac Zespołu ds. obszarów wiejskich KWRiST

fotolia.pl

Na ostatnim posiedzeniu zespołu opiniowane były dwa projekty nowelizacji rozporządzeń regulujących wdrażanie działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Poza tym po raz kolejny pojawiła się sprawa wspólnot gruntowych, o czym piszemy w odrębnym artykule.

Nowelizacje niekontrowersyjne

Do obu przedstawionych przez resort rozwoju wsi nowelizacji rozporządzeń nie było właściwie uwag. Zaproponowane zmiany wychodzą na przeciw potrzebom wnioskodawców lub wprowadzają ustalenia zmian ustawowy wdrażającej PROW 2014-2020. O korektach rozporządzenia dotyczącego współpracy z lokalną grupą działania pisaliśmy w Dzienniku Warto Wiedzieć. Zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane. Dodano, postulowaną przez przedstawiciela Związku Gmin Wiejskich, możliwość potwierdzania kopii dokumentów przez pracownika LGD (a nie tylko prze kierownictwo). Z kolei do projektu modyfikacji rozporządzenia o wsparciu na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nie było dalszych uwag i projekt również zyskał pozytywną opinię.

Prawo łowieckie potrzebuje rozporządzenia

Przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich zgłosił wniosek o przyspieszenie prac nad przygotowaniem rozporządzenia do ustawy Prawo łowieckie. Dokonana ostatnio w niej zmiany dotyczącej szacowania szkód łowieckich, przekazały to zostało gminie (poprzednio robił to wojewoda). Brakuje aktu wykonawczego do tych przepisów regulujących szczegóły wykonywania szacunków. Rozporządzenie nie ma jeszcze, a gminy już są zasypywane wnioskami o szacowanie szkód. Strona samorządowa wnioskowała, by na kwietniowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego rząd przedstawił harmonogram prac związanych z przygotowaniem i wydaniem rozporządzenia.