Aktualności

30 kwietnia 2018

Sukcesem zakończyły się szkolenia z RODO

SP w Mońkach

1000 osób wzięło udział w bezpłatnych szkoleniach zorganizowanych w ostatnich tygodniach przez Związek Powiatów Polskich. Skorzystali z nich przedstawiciele powiatów oraz miast na prawach powiatu zrzeszonych w ZPP.

RODO, unijna reforma dotycząca ochrony danych osobowych, która wchodzi w życie 25 maja br., nakłada na samorządy odpowiedzialność za prawidłowe przetwarzanie tych danych. Dzięki temu informacje mają być chronione przed ich niedozwolonym wykorzystaniem, udostępnieniem, zmianą czy usunięciem.

Co ważne, RODO odchodzi od szczegółowych wskazówek, na rzecz ciągłego procesu samodoskonalenia się w ochronie danych osobowych. Nadchodzi zatem era ochrony w praktyce. To wymaga zmiany w myśleniu urzędników.

W związku z tym, że nowe regulacje w znaczący sposób zmieniają warunki i zasady przetwarzania danych osobowych, Związek Powiatów Polskich podjął decyzję o przeprowadzeniu serii szkoleń z tego zakresu.

W efekcie ZPP zorganizował dla swoich członków bezpłatne szkolenia w każdym województwie. Ponieważ spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, w trakcie okresu treningowego liczba szkoleń wzrosła. W sumie było ich 21. W wykładach łącznie uczestniczyło 1000 osób.

Szkolenia ciekawie i na wysokim merytorycznie poziomie prowadziły prawniczki z Biura Związku Powiatów Polskich: Bernadeta Skóbel i Monika Małowiecka.

Przybyli mieli okazję nie tylko słuchać prelekcji, ale zadawać pytania, dzielić się obawami i spostrzeżeniami.

Związek Powiatów Polskich serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym za udział w spotkaniach. Wyraża też nadzieję, że prelekcje pomogą powiatom w szybkim dostosowaniu się do nowych regulacji.