Aktualności

20 maja 2018

I Krajowy Kongres Forów Skarbników pod patronatem ZPP

fotolia.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz regionalnymi Forami Skarbników organizuje  Krajowy Kongres Forów Skarbników.

Odbędzie się on w dniach 12-13 czerwca br. w Jachrance koło Warszawy. Wydarzenie jest inicjatywą, która wyrosła na bazie ponadregionalnych spotkań Forów Skarbników, organizowanych przez Fundację.

Krajowy Kongres Forów Skarbników jest doskonałą okazją do podjęcia dyskusji związanej z kwestią profesjonalnego zarządzania finansami w samorządzie lokalnym. Odpowiada na potrzeby zgłaszane przez skarbników i ma na celu budowanie wzajemnego wsparcia merytorycznego, poznania najciekawszych i najbardziej efektywnych rozwiązań, które przyczyniają się do podwyższania standardów wykonywania zadań publicznych realizowanych przez samorząd.

Ponadto, organizatorzy chcieliby, aby Kongres stał się stałym miejscem debaty z przedstawicielami władz centralnych, którym należy przedstawić oczekiwania środowiska skarbników JST wobec uchwalanego przez nich prawodawstwa. Konsolidacja opinii na poziomie ponadregionalnym usprawnić może pracę skarbników i sprawić, że problemy JST staną się bliższe władzom centralnym. Wyzwania, jakie stawia przed skarbnikami gmin, miast i powiatów ustawodawca, jak również instytucje państwowe, wymagają doskonalenia wiedzy i ciągłego rozwoju kompetencji skarbników.

Wydarzenie ma zasięg ogólnopolski i jest organizowane przy merytorycznym wsparciu Zarządów Forów Skarbników z poszczególnych województw.

I Krajowy Kongres Forów Skarbników objęty jest patronatem honorowym Związku Powiatów Polskich.

Więcej informacji i wydarzeniu znajduje się tutaj.