Konferencja „Współczesne wymiary samorządności. 20 lat reformy samorządowej na Mazowszu”

fotolia.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego; Muzeum Niepodległości w Warszawie; Związek Powiatów Polskich; Zakład Komunikowania i Doradztwa, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW; Katedra Socjologii Regionalizmu i Miasta, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW zapraszają na konferencję „Współczesne wymiary samorządności. 20 lat reformy samorządowej na Mazowszu”.

Wydarzenie odbędzie się 11 lipca br. w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w Warszawie przy ul. Skazańców 25 (g. 10.00 – 15.00).

Celem konferencji jest prezentacja przemian w samorządach i ich uwarunkowań oraz rezultatów; prezentacja wyników badań naukowych dotyczących samorządu terytorialnego; integracja środowiska naukowego i samorządowców oraz wskazanie możliwości rozwoju idei samorządności w społeczeństwie obywatelskim.