Aktualności

3 czerwca 2018

Bezpłatne szkolenia GIS

fotolia.pl

Zachęcamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym oraz powiatowym realizujących zadania związane z planowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, środowiskiem, procesami inwestycyjnymi oraz  pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej szczebla powiatowego i wojewódzkiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Projekt pod nazwą „Człowiek i przestrzeń – wspólny rozwój. Szkolenia ramowe dla pracowników administracji publicznej w zakresie obsługi danych przestrzennych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem szkoleń jest firma SmallGIS oraz Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, a Instytucją Zarządzającą projektu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników jednostek administracji publicznej w zakresie analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych.

Realizacja szkoleń opiera się na przeprowadzeniu warsztatów teoretyczno-praktycznych z wykorzystaniem otwartego oprogramowania typu Open Source o nazwie QGIS.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: https://ramowe.szkoleniagis.pl/rejestracja/

Realizacja projektu obejmuje obszar całego kraju – szkolenia będą prowadzone w 7 miastach wojewódzkich: Krakowie, Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu, Gdańsku, Lublinie i Szczecinie. Rozpoczną się w lipcu i będą trwać do końca 2018 roku.

Dodatkowe informacje na temat szkoleń, w tym kontakt do organizatora, harmonogram oraz regulamin dla uczestników, można znaleźć na stronie projektu: https://ramowe.szkoleniagis.pl/

Rekrutacja już trwa – liczba miejsc jest ograniczona!