Aktualności

15 czerwca 2018

Relacja z czerwcowego posiedzenia Zarządu ZPP

Obniżki wynagrodzeń w samorządach oraz organizacja Zgromadzenia Jubileuszowego Związku Powiatów Polskich to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas posiedzenia Zarządu ZPP.

Spotkanie odbyło się 14 czerwca br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Obradom przewodniczył Ludwik Węgrzyn – prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński.

Na początku starostowie jednogłośnie przyjęli porządek obrad, zapoznali się z informacją o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami Zarządu. Przyjęli też protokoły z posiedzeń Zarządu Nr 5/18 i Nr 6 @/18 oraz materiały przyjęte podczas tych posiedzeń.

Następnie prezes Ludwik Węgrzyn poinformował zgromadzonych, że w związku z dużym zapotrzebowaniem na szkolenia, a w szczególności z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), planuje wystąpić do Ministerstwa Cyfryzacji z prośbą o zorganizowanie szkoleń w tym zakresie. Przypomnijmy, że ZPP sam organizował już takie nieodpłatne warsztaty szkoleniowe. Wzięło w nich udział 1000 osób - przedstawicieli powiatów oraz miast na prawach powiatu zrzeszonych w ZPP. Jednakże w związku z tym, że chętnych na przeszkolenie przybywa, prezes Zarządu ZPP za stosowne uznał wystąpienie do resortu cyfryzacji, w którego kompetencji znajduje się wdrażanie RODO z wnioskiem o wsparcie JST. Propozycja wystosowania takiego wniosku spotkała się z poparciem Zarządu ZPP.

Ludwik Węgrzyn zrelacjonował też przebieg majowego spotkania przedstawicieli ZPP z ministrem zdrowia (pisaliśmy o tym w Dzienniku Warto Wiedzieć - tutaj) oraz obchodów 25-lecia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (pisaliśmy o tym w Dzienniku Warto Wiedzieć - tutaj).

Następnie obyła się dyskusja na temat organizacji planowanego na 11 września br. Zgromadzenia Jubileuszowego Związku Powiatów Polskich. Okazją do jego zwołania jest 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 20-lecie usamorządowienia wspólnot powiatowych. Miejscem obchodów ma być Zamek Królewski w Warszawie. Propozycję porządku obrad zgromadzenia przedstawił dyrektor Biura ZPP Rudolf Borusiewicz.

Rozmawiano także o organizacji XXIV Zgromadzenia Ogólnego ZPP w 2019 r. Prawdopodobnie odbędzie się ono w kwietniu w Warszawie.

Ponadto dyrektor Rudolf Borusiewicz przedstawił koncepcję utworzenia Instytutu im. Franciszki Cegielskiej. Instytut miałby powstać po to, aby udzielać wsparcia eksperckiego, doradczego i szkoleniowego dla podmiotów sektora publicznego, a w szczególności JST. ZPP mógłby udzielić wsparcia administracyjnego Instytutowi. Postulat spotkał się z dużym zainteresowaniem starostów. Natomiast kwestią pozostawioną do dalszych analiz jest, jaka może być jego forma prawna.

W sprawach różnych poruszona została kwestia obniżek wynagrodzeń w samorządach, które maja obowiązywać od 1 lipca br. Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura ZPP przedstawił przygotowaną przez ZPP analizę dotycząca konsekwencji przyjęcia przez Radę Ministrów rozporządzenia przewidującego niższe limity wysokości wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. Można się z nią zapoznać tutaj.

Następnie odbyła się szersza dyskusja nad proponowanymi rozwiązaniami. Samorządy powiatowe w całej Polsce będą rozważały przedstawioną analizę oraz dostępne opinie prawne.

Na koniec odbyła się prezentacja firmy Data Security Software Solutions Sp. z o.o. dotycząca oprogramowania przygotowanego specjalnie na potrzeby realizacji rejestracji oraz transmisji wideo posiedzeń rad samorządów terytorialnych.