Aktualności

14 czerwca 2018

Czerwcowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji

fotolia.pl

13 czerwca br. w Ministerstwie Edukacji narodowej odbyło się posiedzenie Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

W ramach krótkiego porządku obrad Zespół pozytywnie zaopiniował następujące projekty rozporządzeń:

  1. W sprawie doradztwa zawodowego.
  2. Zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
  3. W sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców.

Przy okazji ostatniego z projektów wywiązała się dyskusja po której ustalono, że katalog zajęć zostanie doprecyzowany tak, by było jasne, że do pensum wchodzą tylko bezpośrednie działania z dzieckiem (a już nie, np. opracowanie wyników badań czy przygotowanie opinii). Ze względu na wątpliwości strony samorządowej dotyczące np. działań wobec nauczycieli (zamiast dzieci), ustalono że za jakiś czas MEN sprawdzi, jak rozporządzenie funkcjonuje i czy w ramach pensum  nie za dużo jest działań wobec nauczycieli.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.