Aktualności

12 lipca 2018

W Warszawie rozmawiano o samorządności

O tym, jakie znaczenie mają więzi wspólnotowe, co daje poczucie wspólnoty i lokalna tożsamość mówiono podczas konferencji naukowej pt. Współczesne wymiary samorządności. 20 lat reformy samorządowej na Mazowszu.

Spotkanie odbyło się 11 lipca br. w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w Warszawie. Jego organizacją zajął się Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Związek Powiatów Polskich.

Udana reforma

Jak podawał marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik otwierając konferencję, wprowadzenie trójstopniowego podziału administracyjnego kraju było najbardziej udaną i skuteczną spośród czterech reform systemowych wprowadzonych w latach 90. ubiegłego wieku. przez rząd Jerzego Buzka. Jej celem była przede wszystkim demokratyzacja państwa i upodmiotowienie jej obywateli. U podstaw reformy znalazło się dążenie do usprawnienia administrowania sprawami publicznymi – decentralizacja władzy i zlokalizowanie jej jak najbliżej obywateli. Marszałek tłumaczył, że społeczności lokalne – gminne, powiatowe, regionalne, po latach centralnego zarządzania zaczęły żyć własnym życiem, wytworzyły się więzi lokalne, poczucie wspólnoty i lokalna tożsamość. Z kolei dzięki odtworzeniu powiatów wiele miast odzyskało tożsamość lokalnych centrów życia zbiorowego, ośrodków kultury, oświaty i gospodarki. Samorządowe województwa stały się podstawowymi ogniwami polityki regionalnej kraju, pełniąc m.in. kluczową rolę w absorpcji i dystrybucji funduszy.

Człowiek i jego potrzeby

Ks. prof. Henryk Skowroński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wyjaśniał dlaczego samorządy są szkołą upodmiotowienia wspólnoty lokalnej i uobywatylnienia jednostki. Jak twierdził, człowiek nie tylko potrzebuje, ale i tworzy społeczeństwo. Najgłębszym uzasadnieniem decentralizacji władzy, pluralizmu państwowego jest człowiek i jego potrzeby. - Samorząd, który wyrasta z potrzeby personalizmu państwa jest samorządem upodmiotowionym - twierdził ksiądz. Mówca podkreślał, że zawsze znaczenie ma byt społeczny i to niezależnie od regionu. - Nie ma pełnej wolności bez realizacji praw społecznych. W działaniu samorządu ujawnia się cała podmiotowość mieszkańców. – tłumaczył.

Pełna relacja dostępna jest w Dzienniku Warto Wiedzieć.