Aktualności

13 lipca 2018

Lipcowe posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST za nami

fotolia.pl

12 lipca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zespół zaopiniował 4 projekty aktów prawnych, a mianowicie:

 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych – projekt uzgodniony,
 • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu – projekt uzgodniony,
 • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa - projekt uzgodniony,
 • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu - projekt uzgodniony.

Na wniosek strony samorządowej przedstawiciel Centralnego Ośrodka Informatyki przedstawił informację na temat:

 • Zabezpieczenia ciągłości działania ePUAP (w związku z awarią, która wystąpiła pod koniec czerwca).
  Przedstawiciel COI poinformował, że dniach od 29.06. do 2. 07 – centralny system działał prawidłowo. Problemy w wielu urzędach wyniknęły w związku brakiem aktualizacji certyfikatów pochodzących od jednego z dostawców certyfikatów kwalifikowanych. Problemy zostały już rozwiązane.
  W razie zaistnienia konieczności szybkiego kontaktu ze strony integratorów z urzędów z obsługa ePUAP w przypadku problemów, należy kierować korespondencję na skrzynkę „ePUAP reklamacje”, która ma większy priorytet.
 • Problemów podczas logowania do systemów za pomocą Profilu Zaufanego.
  Przedstawiciel COI odniósł się do wątpliwości, które pojawiły się po ukazaniu się artykułu dot. wycieku danych z rejestrów centralnych w „Niebezpieczniku” – badania nie wykazały żadnego wycieku danych z rejestrów centralnych w związku z wykorzystywaniem profilu zaufanego. Po stronie systemu zintegrowanego z profilem dane zostały źle zinterpretowane. Dostawcy systemów prowadzą prace, by sytuacja się nie powtórzyła.
  Ze względu na fakt, że ePUAP i profil zaufany to kluczowe systemy również dla administracji samorządowej  – ważna jest stabilność i bezpieczeństwo tego obszaru. MC deklaruje położenie szczególnego nacisku na bezpieczeństwo i stabilność systemów.