Aktualności

19 lipca 2018

Relacja z lipcowego posiedzenia plenarnego KWRiST

15 projektów z opinią pozytywną i 10 odesłanych na zespoły robocze – to bilans ostatniego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 17 lipca br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Obradom współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Wojciech Długoborski, prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich, zastępca burmistrza gminy Chojna.

Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Edmund Kaczmarek, członek Zarządu ZPP, starosta jędrzejowski; Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, starosta makowski oraz Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP.

Przygotowanie do wyborów. Większa dotacja

Spotkanie rozpoczęła informacja Krajowego Biura Wyborczego na temat stanu przygotowań do przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r.

Magdalena Pietrzak, szefowa KBW, poinformowała o tym, że 12 lipca br. prezydent RP podpisał nowelizację kodeksu wyborczego. Wprowadza ona m.in. odstąpienie od obowiązku prowadzenia transmisji z lokalu wyborczego za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych oraz fakultatywność w zawieraniu porozumień pomiędzy Szefem KBW a właściwym miejscowo wójtem w sprawie obsługi urzędnika wyborczego przez gminę. Zmiany wchodzą w życie z dniem 20 lipca. Pisaliśmy o tym tutaj.

Ponadto, jak podała minister, w Sejmie procedowane są kolejne poprawki do kodeksu wyborczego. Dotyczą one procedury odwoławczej m.in. w wyborach samorządowych przy liczeniu terminów związanych z utworzeniem komitetu wyborczego, wyborców i przy rejestracji list. Dotychczas terminy odnosiły się do dnia doręczenia. A teraz liczone mają być od dnia podania do publicznej wiadomości.

Szefowa KBW poinformowała także o tym, że dotacja, którą samorządy otrzymają na wykonywanie zadań zleconych związanych z wyborami, zostanie zwiększona o przeszło 15 mln. zł. Środki na organizację wyborów samorządy mają otrzymać już w lipcu br. a nie jak to było do tej pory, czyli po zarządzeniu wyborów.

Komisja dyskutowała także na temat projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów. Będą to zadania Archiwów Państwowych, nie mniej jednak szczegóły dotyczące treści rozporządzenia wymagają jeszcze doprecyzowania. Projekt będzie rozpatrywany na posiedzeniu zespołu roboczego KWRiST.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.