Aktualności

14 lipca 2018

V Kongres Rewitalizacji

fotolia.pl

Krajowy Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zapraszają wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z procesami rewitalizacji do udziału w organizowanym już po raz piąty Kongresie Rewitalizacji. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem: Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie.

Tegoroczna edycja odbędzie się 3 i 4 grudnia 2018 r. w Lublinie.

V Kongres Rewitalizacji kontynuuje rozpoczętą w 2010 roku tradycję spotkań środowiska zainteresowanego procesami rewitalizacji. Od kilku lat kongresy stanowią największe i podstawowe forum wymiany wiedzy na temat procesów rewitalizacji i odnowy miast w Polsce. W tym roku tematyka rozszerzona zostaje także o zagadnienia przebiegu tych procesów na obszarach wiejskich. Głównym celem tegorocznego Kongresu jest wypracowanie rekomendacji do optymalizacji polskiego modelu rewitalizacji, przyjmując za podstawę ocenę dotychczasowych doświadczeń oraz celów polityki miejskiej.

Zapisy potrwają do 15 września 2018 r.

Szczegółowa informacja o kongresie oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie www.rewitalizacja.miasta.pl