Aktualności

22 lipca 2018

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP – rusza nabór wniosków

Związek Powiatów Polskich jako jedna z instytucji, które mogą zgłaszać kandydatów do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP zachęca do przedstawiania kandydatur podmiotów gospodarczych, które zasługują na uhonorowanie.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa w ciągu piętnastu edycji zmieniała swoją formułę, jednak cel przyznawania Nagród do dzisiaj pozostaje niezmienny - wspierać polskich przedsiębiorców i wyróżniać tych najlepszych.

Nagrodą zostaną uhonorowane najlepsze podmioty gospodarcze w kraju, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm.

W ramach XVI edycji Nagrody Gospodarczej, która odbędzie się w roku 2018, Prezydent RP wręczy wyróżnienia w siedmiu kategoriach:

w pięciu kategoriach głównych, tj.

  • Lider MŚP - nagroda dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, również działających na terenach wiejskich, które funkcjonują na polskim rynku od co najmniej 5 lat i z sukcesem rozwijają się, będąc liderem w regionie,
  • Narodowy Sukces - nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które od co najmniej 5 lat osiągają trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będąc wzorem funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw,
  • Międzynarodowy Sukces - nagroda dla przedsiębiorstw funkcjonujących od co najmniej 5 lat, które osiągają znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych,
  • Odpowiedzialny Biznes - nagroda dla przedsiębiorstw wykazujących się aktywnymi działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.
  • Firma Rodzinna – nagroda dla przedsiębiorstw, które są jednocześnie firmami rodzinnymi, czyli podmiotami gospodarczymi z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw zarejestrowanymi i działającymi w Polsce co najmniej 15 lat.

oraz w dwóch kategoriach specjalnych, tj.

  • Startup_PL - nagroda specjalna dla przedsiębiorstw, które istnieją na rynku nie dłużej niż 5 lat oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną,
  • Badania+Rozwój - nagroda specjalna dla zespołów jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną.

Prezydent RP może przyznać również Nagrodę Indywidualną.

Ponadto w tym roku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Głowa Państwa wręczy nagrodę specjalną.

Propozycje wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym wraz z uzasadnieniem do dnia 14 września br. (decyduje data wpłynięcia do ZPP) na adres: Związek Powiatów Polskich, 33-300 Nowy Sącz, skr. poczt. 119.

Zwracamy uwagę na konieczność wypełnienia wszystkich rubryk we wnioskach. Prosimy także, aby pod każdym wnioskiem znalazł się jedynie podpis przedstawiciela zgłaszanego przedsiębiorstwa (instytucją zgłaszającą jest ZPP, a zatem to przedstawiciele ZPP złożą podpis we wniosku w miejscu do tego przewidzianym).

W przypadku pytań dotyczących Nagrody zachęcamy do kontaktu z Grzegorzem Kozyrą - tel. 22 695 11 63, mail: nagroda.gospodarcza@prezydent.pl

Osobą do kontaktu w biurze Związku Powiatów Polskich jest Dawid Kulpa - tel. 18 477 86 05, mail: dk@zpp.pl

Więcej informacji na temat nagrody znajduje się pod adresem: http://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/