Aktualności

7 sierpnia 2018

PPP. Zagraniczne wizyty studyjne

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP zaprasza do udziału w zagranicznych wizytach studyjnych, realizowanych w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER). 

W ramach projektu zostanie zorganizowanych 6 trzy-dniowych zagranicznych wizyt studyjnych do krajów UE posiadających duże doświadczenie w realizacji przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). 

Celem zagranicznych wizyt studyjnych jest podniesienie praktycznej wiedzy na temat realizacji przedsięwzięć PPP, w szczególności inwestycji wdrażanych w sektorach uznanych za kluczowe dla rozwoju rynku PPP w Polsce. 

Do udziału w zagranicznych wizytach studyjnych zapraszamy osoby zainteresowane tematyką PPP w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych oraz jednostkach administracji rządowej, w tym w szczególności decydentów i osoby zajmujące się inwestycjami i ich finansowaniem, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną.

Pierwsza wizyta odbyła się 22-24 maja 2018 r. w Niemczech (Nadrenia Północna Westfalia) i jej motywem przewodnim były przedsięwzięcia PPP wdrażane w sektorze dotyczącym budynków kubaturowych. 

Obecnie organizatorzy zapraszają do udziału w wizycie we Francji w dniach 25-27 wrzesień 2018 r. Motywem przewodnim wizyty we Francji będą przedsięwzięcia PPP wdrażane w dziedzinie rozwiązań dla inteligentnych miast oraz rozwiązań miejskich przyjaznych mieszkańcom, dlatego też zaproszenie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli podmiotów planujących realizację przedsięwzięć ze wskazanego sektora. 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 4 września 2018 r. na adres: elzbieta.nowosiadly@centrum-ppp.pl

Więcej informacji na temat wizyt znaleźć można tutaj.


Projekt realizowany jest w następującym partnerstwie: Ministerstwo Rozwoju, Konfederacja Lewiatan z Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Związek Miast Polskich ze Związkiem Powiatów Polskich.

Finansowanie projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.