Aktualności

13 sierpnia 2018

Inteligentna mobilność w polskich powiatach, gminach i miastach

Impact mobility rEVolution’18 (IMR’18) to międzynarodowy kongres poświęcony inteligentnej mobilności. Przedstawiciele rządu i władz samorządowych, świata nauki, przemysłu motoryzacyjnego, miejskich spółek transportowych, start-upów oraz innowatorzy i firmy zainteresowane finansowaniem innowacji, spotkają się 12 i 13 września br. w Katowicach, by wymienić się doświadczeniami, nawiązać współpracę i wspólnie budować przyszłość inteligentnej mobilności w Polsce. Jednym z najważniejszych punktów programu będą warsztaty dla samorządowców zorganizowane przez Partnerów IMR'18 i agendy rządowe finansujące programy eko-mobilności. Starostowie i ich przedstawiciele otrzymają od Związku Powiatów Polskich specjalne zaproszenie do bezpłatnej rejestracji zarówno na kongres, jak i na warsztaty. ZPP jest Patronem Honorowym kongresu.

INTELIGENTNA MOBILNOŚĆ W SŁUŻBIE KOWALSKICH

Jan Kowalski z katowickiej dzielnicy Giszowiec wybiera się z żoną i dziećmi na urlop do Hiszpanii. Dojazd własnym autem do oddalonego o ponad trzydzieści kilometrów lotniska, i to w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego, byłby ryzykowny. Dlatego pan Jan sięga po smartfon i przy pomocy mobilnej aplikacji zamawia elektryczną taksówkę, która - po pasie zarezerwowanym dla tego typu pojazdów - w piętnaście minut dociera do lotniska w Katowicach Pyrzowicach. Państwo Kowalscy przesiadają się bezpośrednio do samoprowadzącego się busa i jadą wprost do terminala, gdzie czeka na nich samolot. W tym samym czasie konwój trzech autonomicznych ciężarówek transportuje autostradą produkty spożywcze do sklepów w Gdańsku, a w szpitalu miejskim w Przemyślu dobiega końca budowa dojazdu dla karetek do wnętrza szpitala, tuż pod drzwi sal operacyjnych. Jest to możliwe, bo pojazdy ratownicze napędzane ogniwami wodorowymi są bezgłośne i nie emitują spalin.

To wizja przyszłości, ale nie tak odległej jakby się mogło wydawać w pierwszej chwili. Uczestnicy  Impact mobility rEVolution’18 chcą kształtować przyszłość tak, by już wkrótce dzięki połączonym systemom inteligentnej mobilności transport towarów oraz podróżowanie - niezależnie od celu i dystansu do przebycia - były szybsze, bezpieczniejsze i neutralne dla środowiska naturalnego. Wyścig technologiczny w ramach rewolucji inteligentnej mobilności toczy się od lat w laboratoriach innowacyjnych firm i na wyższych uczelniach na całym świecie, a z jego efektów niebawem skorzystają także mieszkańcy polskich miast i gmin. Misję przygotowania i finansowania projektów eko-mobilności w Polsce realizują trzy najważniejsze agendy rządowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju.

WARSZTAT, CZYLI EKSPERCKA WIEDZA TYLKO DLA SAMORZĄDOWCÓW

Wśród wielu wydarzeń, które powinny zainteresować samorządowców najciekawiej przedstawiają się zamknięte warsztaty zorganizowane specjalnie dla nich przez: PFR i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Mastercard.

Samorządowcy, którzy chcą wziąć udział w jednym lub we wszystkich warsztatach dokonują dwustopniowej, bezpłatnej rejestracji.

 • Krok 1 - rejestracja na kongres IMR’18: http://bit.ly/2MLBRu4
 • Krok 2 - rejestracja na dany warsztat - po otrzymaniu od ZPP godziny i programu spotkania oraz linku rejestracyjnego.

Polski Fundusz Rozwoju i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia...

...przygotowały dla starostów (i/lub ich przedstawicieli), prezydentów i burmistrzów warsztat pt.

“Demonstrator technologii wykorzystujących bezzałogowe statki powietrzne na obszarze Górnego Śląska i Zagłębia, czyli praktyczne aspekty zastosowania dronów w mieście, powiecie i gminie”.

Będzie się można podczas niego dowiedzieć z pierwszej ręki o:

 • celach i planach działań sygnatariuszy porozumienia w sprawie otwarcia i wdrożenia Demonstratora Dronów na terenie 41 gmin GZM;
 • praktycznych aspektach najważniejszych zapisów rozporządzenia BVLOS dotyczącego lotów dronem poza zasięgiem wzroku;
 • koncepcji “U-space”, czyli planie zarządzania ruchem dronów na wys. do 150 m;
 • korzyściach i zastosowaniach technologii dronowych w JST, a także...
 • ...nauczyć się - w kilku prostych krokach - strategicznej analizy zastosowania technologii dronowych w swoim powiecie, gminie lub mieście.   

W pierwszej części warsztatu wezmą udział: Bartłomiej Pawlak, Członek Zarządu PFR, Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu GZM, Janusz Janiszewski, p.o. Prezesa Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej i Piotr Samson, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W drugiej części - moderator spotkania - Dariusz Werschner, Prezes Zarządu Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych, przeprowadzi z uczestnikami ćwiczenie ze strategicznej analizy zastosowania technologii dronowych w danej JST. Na zakończenie  uczestnicy warsztatu - jako pierwsi samorządowcy w Polsce - otrzymają nowe wydawnictwo PFR na temat technologii dronowych w JST.

Mastercard...
...zaprasza samorządowców na warsztat pt. “Inteligentne zarządzanie danymi i finansami w mieście, gminie i powiecie”. Rafał Trepka, Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu na Europę Środkowo-Wschodnią w Mastercard, przedstawi rolę jaką organizacja widzi dla siebie w rewolucji inteligentnej mobilności oraz rozwoju ekonomicznym miejscowości i regionów. Ekspert poruszy m.in. temat innowacji i cyfryzacji; inteligentnej mobilności w kontekście transportu publicznego, parkingów, rowerów i lepszego zrozumienie danych. Będzie także mówił o płatnościach w transporcie, w tym płatnościach zbliżeniowych oraz o karcie jako elektronicznym nośniku biletu komunikacji miejskiej. Wspomniane wyżej wątki zostaną zilustrowane wieloma studiami przypadków z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz USA.

Szczegóły dot. warsztatu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poznamy w najbliższych dniach.

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE I WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE IMR'18

Organizatorzy spodziewają się na IMR’18 ponad 2000 uczestników z całego świata, w tym ponad 150 ekspertów oraz ponad 80 wystawców w strefie EXPO. Wystąpienia i debaty podczas kongresu będą się toczyć wokół siedmiu głównych wątków:

 1. Mobilność w mieście - m.in. zwiększenie mobilności przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby wypadków, korków oraz zanieczyszczenia powietrza.
 2. Finansowanie, inwestycje i projekty w ramach PPP - najskuteczniejsze modele finansowania projektów z zakresu zrównoważonych miast, które realizują cele zarówno komercyjnych, jaki publicznych interesariuszy.
 3. E-mobilność i pojazdy elektryczne napędzane energią pochodzącą z ogniw paliwowych (FCEV) - m.in. baterie litowo-jonowe vs. ogniwa wodorowe, wydajność e-pojazdów, zatrudnienie w motoryzacji, inteligentne sieci energetyczne.
 4. Transport towarowy i logistyka - m.in. usprawnienie użycia i zarządzania infrastrukturą, drony dostawcze, łączenie miejskich systemów transportu towarów i logistyki z sieciami dalekobieżnymi, zarządzanie ruchem, parkowaniem i rozładowywaniem towarów, port przyszłości.
 5. Połączona i zautomatyzowana jazda (CAD) - m.in. interoperacyjność i infrastruktura cyfrowa, technologie komunikacyjne; polityka, standardy, ramy prawne i transgraniczne; bezpieczeństwo, ochrona i prywatność; promocja “cyfryzacji transportu” oraz Big Data w transporcie. 
 6. Nowe podejście do mobilności: środki i modele biznesowe - m.in. mobilność jako usługa (Mobility as a Service - MaaS), nowe środki mobilności, w tym latające samochody, taksówki powietrzne, czy drony załogowe. 
 7. Środowisko a przechowywanie i efektywne wykorzystanie energii - m.in. ulepszone technologie jako klucz do kontroli zmian klimatu; nieuchronny upadek silnika spalinowego i wzrost liczby pojazdów elektrycznych; wymagania energetyczne i infrastruktura ładowania.

Istotne wydarzenia towarzyszące oraz dodatkowe wątki tematyczne podczas IMR'18:

 • Conference Of Parties 24 (COP 24) - spotkanie ministrów środowiska z kilkudziesięciu krajów świata podczas poprzedzające najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 24. sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24) w Katowicach wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14).
 • Centralny Port Komunikacyjny - rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej jako kluczowy warunek rewolucji komunikacyjnej w Polsce.
 • “Program dla Śląska” - jak wykorzystać rewolucję eko-mobilności dla dalszego dynamicznego rozwoju gospodarczego Śląska i całego kraju.

12/13 września 2018 r. / Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Dodatkowe informacje dla JST:

Janusz Berger / Impact CEE / +48 601 686 272 / janusz.berger@impactcee.com