Aktualności

22 sierpnia 2018

Echa z sierpniowego Zespołu ds. Edukacji KWRiST

fotolia.pl

W ostatni wtorek, 21 sierpnia odbyło się kolejne posiedzenie zespołu edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, na którym opiniowano kilka projektów rozporządzeń. Z punktu widzenia bieżącego zarządzania najważniejszym z nich wydaje się projekt rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkołach. Piszemy o nim w osobnym artykule.

Kolejnym opiniowanym przez zespół projektem jest nowelizująca rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Chodzi tu o wprowadzenie elektronicznej legitymacji szkolnej dostępnej w smartfonie ucznia. Specjaliści z resortu cyfryzacji rozwiali wątpliwości co do bezpieczeństwa tego rozwiązania, które dotyczyły szczególnie przypadku zgubienia przez ucznia telefonu z zapisanymi w nim danymi osobowymi. Jak usłyszeli członkowi zespołu, ze względu na wprowadzone zabezpieczenia techniczne, w tym hasło, dane ucznia nie dostaną się w niepowołane ręce.

Zespół przyjął również projekt rozporządzenia ministerstwa kultury dotyczący oceny pracy nauczycieli. Jak pisaliśmy, w większości powiela on rozwiązania przyjęte w niedawno wdrożonym rozporządzeniu MEN. Następnie członkowie zespołu pozytywnie zaopiniowali projekt rozporządzenia ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Ważnym punktem posiedzenia była pozytywna opinia o projekcie Zintegrowanej Strategii Umiejętności, przygotowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych. Pisaliśmy o tym dokumencie na łamach Dziennika Warto Wiedzieć.

Osobnym punktem spotkania można uznać dyskusję nad projektem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, przygotowanym przez resort zdrowia. Dokument ten ma już swoją dłuższą ponad roczną historię, najpierw założeń, potem już projektu ustawy. Strona samorządowa zgłosiła do tego dokumentu szereg uwag, w niektórych przypadkach zasadniczych. Projekt opiniowany był również przez zespół zdrowia, tam toczyła się główna dyskusja nad nim. Zespół edukacji z uwagi na liczbę i wagę komentarzy oraz na rozpatrywanie projektu na innym zespole odstąpił od wydania opinii.