Aktualności

30 sierpnia 2018

Pogarszająca się sytuacja finansowa i kadrowa szpitali - wspólne stanowisko OZPSP oraz ZPP

30 sierpnia br. w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie starostów i dyrektorów szpitali powiatowych.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych przy zaangażowaniu Związku Powiatów Polskich.

Na sali zgromadziło się 320 osób, w tym 200 dyrektorów szpitali i 120 starostów.

Uczestnicy wysłuchali refleksji płynących z przeprowadzonego badania ankietowego wśród szpitali powiatowych, a z agregowanych w raporcie przygotowanym przez Związek Powiatów Polskich pt. "Sytuacja szpitali powiatowych i perspektywy na przyszłość" (zamieszczonym poniżej).

Prezentacja ta oparta była m.in. na materiale przygotowanym przez prof. dr hab. Ewelinę Nojszewską oraz dr Agatę Sielską z Katedry Ekonomii Stosowanej, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH.

Następnie po dyskusji przyjęte zostało wspólne Stanowisko Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Związku Powiatów Polskich w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej i kadrowej szpitali powiatowych (zamieszczonym poniżej).


Załączniki