Aktualności

29 sierpnia 2018

Modernizacja Roku 2017 - nagrody rozdane

24 sierpnia 2018 r w Warszawie na Zamku Królewskim odbyła się Gala Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród w XXII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2017.

W tegorocznej edycji startowało aż 540 realizacji z całego kraju. Jury wizytowało 53 obiekty zakwalifikowane do finału. Nagrody zostały przyznane w 12 kategoriach.

Kategoria „Drogi i obiekty mostowe”

 • BUDOWA ZBIORCZEJ DROGI POŁUDNIOWEJ Z BUDOWĄ MOSTU NA RZECE KACZAWIE W LEGNICY
  Inwestorzy: Gmina Legnica Pl. Słowiański 8 59-220 Legnica, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Nowodworska 1 59-220 Legnica

Kategoria „Obiekty edukacyjne”

 • PRZEBUDOWA BUDYNKU MASZTALARNI W GORAJU ZAMKU NA POTRZEBY CENTRUM PROMOCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH
  Inwestor: Nadleśnictwo Krucz Krucz 28 64-720 Lubasz

Kategoria „Wnętrza”

 • SALA HISTORYCZNA - WEJHEROWO OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO PL. JAKUBA WEJHERA 8 W WEJHEROWIE
  Inwestor: Gmina Miasta Wejherowa pl. Jakuba Wejhera 8 84-200 Wejherowo

Kategoria „Elewacje i termorenowacje”

 • TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SIEDZIBY ZABRZAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ UL. GOETHEGO 3 W ZABRZE
  Inwestor: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Goethego 3 41-800 Zabrze

Kategoria „Hotelarsko – konferencyjne”

 • MODERNIZACJA DOMU STUDENCKIEGO HANKA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 W POZNANIU
  Inwestor: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ul. H. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań

Kategoria „Przemysłowo - inżynieryjne”

 • WSCHODNI PRZYCZÓŁEK PROMU WISŁOUJŚCIE, ZBIEG ULIC JANA CHARPENTIERA I ROBERTO DE PLELO W GDAŃSKU
  Inwestor: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80-955 Gdańsk

Kategoria „Nowe obiekty w przestrzeni urbanistycznej”

 • PAŁAC I FOLWARK W ŁOCHOWIE
  Inwestor/wykonawca Arche S.A. ul. Brzeska 134 08-110 Siedlce

Kategoria „Obiekty zabytkowe”

 • PAŁAC W JANKOWICACH
  Inwestor:Gmina Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115 62-080 Tarnowo Podgórne

Kategoria „Rewitalizacje obszarów urbanistycznych i terenów zieleni”

 • ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKWERU MIEJSKIEGO "KOMANDRA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
  Inwestor: Gmina Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice

Kategoria „Obiekty sportu i rekreacji”

 • PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI UL. CHEMIKÓW 2 W OŚWIĘCIMIU
  Inwestorzy: Miasto Oświęcim ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim Miasto Oświęcim - MOSIR ul. Legionów 15 32-600 Oświęcim

Kategoria: „Zdrowie i opieka społeczna”

 • MODERNIZACJA SANATORIUM UZDROWISKOWEGO „PRZY TĘŻNI" IM. DR JÓZEFA KRZYMIŃSKIEGO S.P.Z.O.Z. UL. PRZY STAWKU 12 W INOWROCŁAWIU
  Inwestor: Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. Dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu S.P.Z.O.Z ul. Przy Stawku 12 88-100 Inowrocław

Kategoria „Obiekty użyteczności publicznej”

 • MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU W CZELADZI
  Inwestor: Miasto Czeladź ul. Katowicka 45 41-250 Czeladź


Patronat nad konkursem sprawowali: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jan Widera, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Marszałek Województwa Opolskiego, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Instytutu Badawczy Dróg i Mostów.

Konkurs od lat odbywa się przy współpracy Związkiem Powiatów Polskich. ZPP był także fundatorem nagrody dodatkowej. W tegorocznej edycji przyznano ją:

 • Powiatowi Gdańskiemu za: „Budynek Samodzielnego Powiatowego Pogotowia Ratunkowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pruszcze Gdański”,
 • Powiatowi Płockiemu za „Rozbudowę skrzyżowania (budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta - Draganie - Proboszczewice z drogą pow. nr 2908W Srebrna -Draganie wraz z drogą gminną”.

Zachęcamy także do zapoznania się z katalogiem pokonkursowym Modernizacja Roku, a w nim znajdują się m.in. opisy nagodzonych inwestycji.

Magazyn dostępny jest tutaj.


Galeria zdjęć

Pokaż więcej zdjęć