Aktualności

5 września 2018

W trosce o zdrowie. Działania ku poprawie sytuacji szpitali powiatowych

fotolia.pl

Sytuacja powiatowych szpitali staje się coraz trudniejsza. Zarząd Związku Powiatów Polskich apeluje do przewodniczących Konwentów Powiatów, aby w terminie do 15 września br. organizowali spotkania Konwentów - z udziałem dyrektorów szpitali. Jednocześnie Zarząd zachęca do zapraszania przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych na ww. spotkaniach.

Apel spotyka się z odzewem starostów. Organizowane są już posiedzenia. Zapadają też decyzje Konwentów o popieraniu stanowiska Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych podjętego wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich dotyczącego konieczności podjęcia stosownych decyzji przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia wobec pogarszającej się sytuacji finansowej i kadrowej szpitali powiatowych, które pozwolą na poprawę warunków funkcjonowania szpitali

Poszczególne stanowiska Konwentów opisywane są w Dzienniku Warto Wiedzieć w zakładce "Polityka zdrowotna".

Ze wspomnianym stanowiskiem OZPSP i ZPP można zapoznać się tutaj.