Aktualności

29 sierpnia 2018

Informacja z sierpniowego posiedzenia plenarnego KWRiST

fotolia.pl

Podczas posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 28 sierpnia br. zaopiniowano prawie 40 projektów aktów prawnych.

Obradom, które odbyły się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administarcji współprzewodniczyli Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Wojciech Długoborski, prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich, zastępca burmistrza gminy Chojna.

Tradycyjnie już spotkanie rozpoczęła informacja Krajowego Biura Wyborczego na temat stanu przygotowań do wyborów samorządowych. Piszemy o tym tutaj

Negatywną opinię strony samorządowej otrzymał projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku. Rząd, jak tłumaczą samorządowcy, od lat nie rekompensuje kosztów tych podwyżek.

Również dwa projekty rozporządzeń ministra zdrowia dotyczące podwyżek dla pielęgniarek i położnych Komisja Wspólna zaopiniowała negatywnie. Podstawową przesłanką do negatywnej opinii jest fakt, że w projektach nie ma zapisów o rekompensacie podwyżek dla podmiotów zarządzających szpitalami. Przedstawiciele resortu zdrowia twierdzą, że Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy na nie dodatkowy miliard zł, jednak zapisy takie nie znalazły się w rozporządzeniu.

Z listą projektów, które znalazły się w porządku obrad można się zapoznać tutaj

Od kolejnego posiedzenia, które zaplanowano na 26 września współprzewodniczącym reprezentującym organizacje samorządowe będzie Edmund Kaczmarek, członek Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta jędrzejowski.

Źródło: ZMP, MSWiA