Aktualności

11 września 2018

UKSW – ZPP. Współpraca naukowo-badawcza nawiązana

11 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się podpisanie umowy o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Związkiem Powiatów Polskich.

Współpraca będzie realizowana w szczególności poprzez:

  • prowadzenie wspólnych badań naukowych;
  • wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia i programów kształcenia;
  • wspólne uczestnictwo w projektach naukowych;
  • wspólne organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji naukowych;
  • współpracę w zakresie postępowań o nadawanie stopni i tytułów naukowych,
  • wymianę informacji naukowych, publikacji, materiałów dydaktycznych;
  • rozwój innych form współpracy ustalonych przez strony.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z perspektywy współpracy z tak renomowaną uczelnią. Jestem przekonany, że wspólne doświadczenia oraz cele bardzo szybko zaowocują. – komentuje Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński.

Galeria zdjęć z tej uroczystości dostępna jest TUTAJ.