Aktualności

13 września 2018

Regionalne konferencje pt. „Biznes. Samorząd. Rozwój regionalny”

fotolia.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza na regionalne konferencje pt. „Biznes. Samorząd. Rozwój regionalny”.

Spotkania będą miejscem wymiany doświadczeń  pomiędzy przedstawicielami lokalnych władz i biznesu. Stworzą płaszczyznę do nawiązywania współpracy, dzięki której samorządowcy będą bardziej przedsiębiorczy, a przedstawiciele biznesu będą w większym stopniu uwzględniali w swojej codziennej działalności element społeczny. Spotkania mają także na celu przybliżenie uczestnikom możliwości skorzystania na poziomie regionalnym z programów rozwojowych wynikających ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Harmonogram spotkań oraz ich ramowy program znajdują się tutaj.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o dokonywanie zgłoszeń przez w/w stronę.