Aktualności

19 września 2018

III edycja „Speed uppp Poland”

5. grudnia 2018 r. zapraszamy na III edycję „Speed uppp Poland”, konferencji o rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce, której tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem roli sektora prywatnego i ppp w polityce antysmogowej.

Patronami honorowymi wydarzenia są:

  • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  • Ministerstwo Energii

Wyzwania środowiskowe, przed którymi stoją administracja centralna oraz samorządy, skłaniają do poszukiwania nowych i efektywnych sposobów poprawy jakości powietrza, stanu środowiska naturalnego i jakości otoczenia, w którym żyjemy. Sposobem takim jest współpraca sektora publicznego z prywatnym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – formuły, która jest aktywnie wspierana w Europie, jak również stała się przedmiotem udrożnień legislacyjnych w Polsce.

Program

Na program konferencji składają się 3 bloki tematyczne:

  • #CzystePowietrze - rozwiązania antysmogowe, finansowanie projektów wspierających ochronę klimatu i środowiska, gospodarka niskoemisyjna oraz energetyka: OZE, kogeneracja, budynki efektywne energetycznie;
  • #CzystyTransport - narzędzia do obniżania zanieczyszczeń z transportu w miastach, m.in. współdzielona mobilność (bike-, scooter- i car-sharing) strefy czystego transportu, usługa mobilności typu MaaS (Mobility-as-A-Service), elektromobilność, infrastruktura ładowania paliwem alternatywnym;
  • Debata prawna Forum Liderów PPP – udrożnienie regulacji ppp za sprawą znowelizowanej ustawy o ppp, analiza dokonanych zmian i ich skutków, polityka Rządu w zakresie ppp oraz centralna jednostka ds. ppp.

Rejestracja

W celu rejestracji uczestnictwa prosimy o odwiedzenie strony konferencji tutaj

Patronem wydarzenia jest Związek Powiatów Polskich, opiekę medialną sprawuje Dziennik Warto Wiedzieć.