Aktualności

5 października 2018

Seminarium pt. „Niepodległa a samorząd”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza do udziału w seminarium nt. „Niepodległa a samorząd”, które odbędzie się w dniu 23 października 2018 r. w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie, ul. Zamkowa 2.

Wydarzenie jest organizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wspólnie z Biurem Programu Niepodległa w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Podczas seminarium zaplanowano dwie sesje: pierwsza, w której przedstawiciele środowiska naukowego omówią związki odzyskania niepodległości z budową podstaw samorządu terytorialnego oraz druga, poświęcona współpracy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania środków z Biurem Programu „Niepodległa”.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, nazwę instytucji, stanowisko służbowe, tel. kontaktowy należy kierować na adres e-mail: rejestracja@nist.gov.pl w terminie do dnia 8 października 2018 r.

Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Hermel, Kierownik zespołu do spraw realizacji projektów, agnieszka.hermel@nist.gov.pl, tel. +48 500 165 787.