Aktualności

9 października 2018

IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018

„Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości" to temat przewodni tegorocznej edycji OSG 2018. Wydarzenie obędzie się 18-19 października 2018 w Siedlcach.

Zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia:

    Energetyka
    Ciepło systemowe i polityka antysmogowa
    Elektromobilność
    Gospodarka 4.0: innowacje, inwestycje, rozwój
    Infrastruktura i transport
    Samorząd lokalny
    Bezpieczeństwo narodowe
    Bezpieczeństwo surowcowe i przesyłowe
    Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego
    Inwestycje energetyczne w praktyce i możliwości ich finansowania
    Energetyka rozproszona jako element gospodarki niskoemisyjnej

Podczas Szczytu odbędzie się Gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018" - nagrody przyznawanej osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki.

W tym roku „Bursztyn 2018” zostanie wręczony:

    Minister Przedsiębiorczości i Technologii
    Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
    Ministrowi Środowiska
    Sekretarzowi Stanu Ministerstwa Finansów, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
    Prezydentowi Miasta Siedlce
    Prezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska
    Prezesowi Zarządu Stadler Polska

W ramach OSG 2018 odbędzie się także sesja organizowana przez Ministerstwo Energii oraz NFOŚiGW pt.: „Gospodarka niskoemisyjna w działaniach na rzecz czystego powietrza”.

Rejestracja na wydarzenie jest bezpłatna. www.osg2018.pl