Ogłoszenia i zamówienia publiczne

12 października 2018

Nabór na stanowisko Specjalista/Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz - Nowy Sącz

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

OGŁASZA NABÓR Nr 2/18
NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Specjalista/Ekspert

w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 3/4
Miejsce wykonywania pracy: Biuro ZPP, Nowy Sącz 33-300, ul. Długosza 63/2

 

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie opinii do projektów aktów prawnych w procesie legislacyjnym,
 • udział w posiedzeniach zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji senackich i sejmowych,
 • sporządzanie projektów pism i opinii kierowanych do innych instytucji publicznych i prywatnych, w sprawach związanych z działalnością statutową Związku Powiatów Polskich,
 • przygotowywanie ekspertyz na potrzeby organów statutowych,
 • wsparcie Zespołu Radców Prawnych,
 • udział w charakterze uczestnika/prelegenta w konferencjach, szkoleniach,
 • współredagowanie serwisów informacyjnych prowadzonych przez pracodawcę
  w zakresie związanym z w/w obowiązkami.

Kluczowe wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie: poczta elektroniczna, przeglądarka internetowa, edytor tekstów,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • asertywność,
 • komunikatywność w mowie i piśmie,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność  i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość,
 • chęć i gotowość do nauki.

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na zastępstwo.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (cv),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl lub w wersji papierowej na adres:

 

Biuro Związku Powiatów Polskich

ul. Długosza 63/2

33-300 Nowy Sącz

 

z dopiskiem „KADRY-nabór 2/2018”

w terminie do 22 października 2018 r., do godz. 14:00 (liczy się data wpływu). 

 

W trakcie rekrutacji lub przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kandydat może zostać zobowiązany do przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających wskazane w kwestionariuszu osobowym wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.


Załączniki