Aktualności

10 października 2018

Prezes Zarządu ZPP uhonorowany w tegorocznej edycji Nagrody im. Jerzego Regulskiego

Obradująca we wrześniu br. Kapituła Nagrody im. Jerzego Regulskiego przyznała Ludwikowi Węgrzynowi wyróżnienie w kategorii AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA.

W 2018 roku spośród 25 zgłoszonych KANDYDATÓW Kapituła wyłoniła zwycięzców w następujących kategoriach:

 

Kategoria IDEA

Nagroda: Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Dzieło: Poznańska Kolej Metropolitalna

Wyróżnienia:

Biuro Rozwoju Wrocławia

Dzieło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Biuro Rozwoju Gdańska

Dzieła: Gdańskie Przestrzenie Lokalne - etap 2, obszary zdegradowane, Gdańska Polityka Wodna - etap 1.

 

Kategoria REALIZACJA DZIEŁA

Nagroda: Urząd Miasta Zakopane

Dzieło: Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki

Wyróżnienia :

Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój oraz Nadleśnictwo Wałbrzych i Fundacja Edukacji Europejskiej

Dzieło: Koncepcja zagospodarowania turystycznego „Wokół Trójgarbu”

Miasto Gliwice

Dzieło: Zagospodarowanie przestrzenne Dzielnicy Akademickiej w Gliwicach, poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice, modernizację infrastruktury drogowej wokół hali i terenów zielonych (Park Chrobrego) oraz części ulicy Akademickiej, jako publicznej strefy pieszej.

Wójt Gminy Jasienica - Janusz Perzyna

Dzieło : Pierwsza w Polsce Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna w Jasienicy

 

Kategoria WIEDZA I UPOWSZECHNIANIE

Nagroda: Aleksandra Sas-Bojarska

Dzieło: Recenzowana praca naukowa Wielkie inwestycje w kontekście zagrożeń i ochrony krajobrazu (Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2017); 224 str., 155 pozycji literaturowych, streszczenia polskie i angielskie, kolorowy materiał ilustracyjny: mapy, rysunki, fotografie, tabele, schematy.

Wyróżnienie :

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.

Dzieło: Utworzenie i nieprzerwane wydawanie bezpłatnego czasopisma internetowego „Prawo dla samorządu" adresowanego przede wszystkim do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych.

 

Kategoria AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Nagroda: Marcin Bazylak

Dzieło: „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”

Wyróżnienia :

Gmina Bieliny

Dzieło: Prowadzenie polityki rozwoju przy aktywnym udziale poszczególnych grup społeczności lokalnej w formułowaniu polityki, decydowaniu i wdrażaniu. Rozwój oparty na zasobach lokalnych – potencjale ludzkim i aktywności mieszkańców gminy Bieliny.

Urząd Gminy Stare Babice

Dzieło: Polityka przestrzenna w Gminie Stare Babice – przeobrażenia struktury ewidencyjnej gminy z udziałem mieszkańców na przykładzie wsi Borzęcin Duży oraz innych obszarów gminy

Ludwik Węgrzyn - samorządowiec, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński, b. członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Dzieło : Za szczególny wkład i zaangażowanie w rozwój samorządności lokalnej oraz czuwanie nad tworzeniem prawa związanego z ładem przestrzennym państwa jako samorządowiec, Prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński oraz b. członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

 

Za CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI

NAGRODA: śp. dr Stanisław Wyganowski

Dr nauk ekonomicznych. Pracował jako urbanista w kraju i za granicą. Od 1950 był zatrudniony w warszawskich instytucjach związanych z gospodarką miejską: Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego, Biurze Projektów Warszawa Północny-Wschód, Pracowni Urbanistycznej Województwa Warszawskiego, Instytucie Urbanistyki i Architektury, którego na początku lat 70. był dyrektorem. W latach 1968–1972 był członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. W latach 1968–1973 zasiadał we władzach Towarzystwa Urbanistów Polskich, a w 1997 został wybrany na prezesa TUP. Od 1974 do 1980 przebywał w Algierii, gdzie pracował na kontrakcie nad planem miasta Algier. Od 1980 był zatrudniony na stanowisku docenta w Instytucie Kształtowania Środowiska .

W 1990 r. był wojewodą warszawskim. 30 stycznia 1990 r. premier Tadeusz Mazowiecki mianował go prezydentem Warszawy, a 25 czerwca 1990 r. (po wyborach samorządowych z 27 maja) ponownie na prezydenta wybrało go Zgromadzenie Wyborcze Warszawy.

Jako prezydent Warszawy pełnił funkcje przewodniczącego Światowego Związku Miast Pokoju. W latach 1990–1994 był przewodniczącym rady Fundacji Unii Metropolii Polskich. W 1993r.  opublikował książkę pt. ”Jutro wielka Warszawa”. Kadencję prezydencką zakończył 5 października 1994 r.

 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 8 października 2018 r. w warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

 

KOMENTARZ UHONOROWANEGO    

- Czuję się zaszczycony, że znalazłem się imiennie w tym zacnym gronie. Otrzymałem wyróżnienie za pracę na rzecz samorządu lokalnego rozumianego w skali szczerszej niż powiat. Bowiem przez kilka lat byłem członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Pracowaliśmy nad porządkowaniem ładu przestrzennego I to ładu przestrzennego nie tylko w rozumieniu urbanistyczno – architektonicznym, ale także w rozumieniu społecznym. – mówi Ludwik Węgrzyn.

 


Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016 roku przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich i jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju samorządności terytorialnej.