Aktualności

15 października 2018

Dyskutowano o PPP

Zasady budowania partnerstwa publiczno-prywatnego, procedura wyboru partnera prywatnego, finansowanie przedsięwzięć – to tylko część tematów, które zostały omówione 12 października br. podczas warsztatów, które odbyły się w Starostwie Powiatowym w Bochni.

Celem spotkania było przybliżenie tematyki i procedur partnerstwa publiczno-prywatnego osobom, które nie mają w tym zakresie doświadczenia a rozważają realizację inwestycji w formule PPP.

Spotkanie było przeznaczone dla osób zatrudnionych w JST czy jednostkach podległych, w tym w szczególności dla decydentów i urzędników zajmujących się inwestycjami, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi, obsługą prawną.

Warsztaty zostały realizowane przez Związek Powiatów Polskich i Związek Miast Polskich w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Udział był bezpłatny.

Kolejne spotkanie poświęcone tej tematyce zaplanowano na 5 listopada br. w Opolu. Więcej szczegółów w zakładce Szkolenia ZPP.