Aktualności

30 października 2018

Ogólnopolska Konferencja PCPR i OIK, 21 listopada br., Warszawa

Planowane zmiany legislacyjne w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizacja interwencji kryzysowej oraz przyszłość samorządowych jednostek organizacyjnych polityki społecznej – to tematy, które zostaną poruszone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Interwencji Kryzysowej.

Spotkanie odbędzie się 21 listopada 2018 roku w Hotelu Golden Tulip, sala konferencyjna Tulip 2 ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa. Jego organizatorem jest Związek Powiatów Polskich.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje obecnie nad dużą nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zmiany te będą bezpośrednio oddziaływać na sposób realizacji zadań publicznych przez powiaty, w tym przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Drugim tematem, jaki chcieliby poruszyć organizatorzy jest organizacja interwencji kryzysowej w powiatach. Obecnie można zaobserwować rozwój różnych modeli organizacji tego zadania w powiatach. Celem konferencji jest zebranie doświadczeń oraz otwarcie dyskusji, aby wypracować wspólne rozwiązania, które będą mogły być wdrażane w całej Polsce.

Ostatnia część wydarzenia zostanie poświęcona omówieniu bieżących i planowanych zmian legislacyjnych w obszarze pomocy społecznej, w szczególności w kontekście projektu ustawy o centrach usług publicznych.

Konferencja dedykowana jest wszystkim zainteresowanym kierownikom Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Interwencji Kryzysowej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Jednakże liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: www.zpp.pl/szkolenia

Zgłoszenia należy przesyłać do 16 listopada br. do godziny 12:00.

Zachęcamy do udziału.


Załączniki