Aktualności

10 listopada 2018

Echa z prac Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

fotolia.pl

45 mld 907 mln zł. Taką wartość części oświatowej subwencji ogólnej zaplanował resort edukacji na przyszły rok w projekcie ustawy budżetowej. Zdaniem przedstawicieli MEN, oznacza to wzrost nakładów budżetu państwa względem roku bieżącego o ponad 2,8 mld zł, tj. o 6,6 proc. Z kolei w opinii przedstawicieli strony samorządowej ten wzrost nie pokryje rosnących kosztów realizacji zadań oświatowych i wyzwań najbliższej przyszłości. Obie strony dyskutowały o tym 6 listopada na specjalnym posiedzeniu zespołu ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Co po stronie kosztów?

Wzrost liczby nauczycieli, niewystarczające nakłady na pokrycie kosztów nauczycielskich podwyżki oraz odpraw dla odchodzących z likwidowanych samodzielnych gimnazjów. Ponadto wzrost liczby oddziałów i liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. To główne czynniki coraz wyższych nakładów z budżetów samorządowych na finansowanie zadań oświatowych. W najbliższej przyszłości dojdzie do tego fala tzw. podwójnego rocznika, który trafi w roku szkolnym 2018/19 do szkół ponadpodstawowych. Oprócz pokazania ogólnej tendencji wzrostu kosztów jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele korporacji samorządowych zaprezentowali również studia przypadków wybranych miast, powiatów i województw. Ze wszystkich płynął jeden wniosek: wszystkim koszty realizacji zadań oświatowych rosną i przeznaczają na nie ze swoich budżetów coraz więcej pieniędzy.

Co po stronie subwencji?

Urzędnicy MEN wyjaśnili, co składa się na kwotę ponad 2,8 mld zł, o którą zwiększona została subwencja. Niemal cała suma związana jest z pokryciem kosztów podwyżki nauczycielskich wynagrodzeń. W tym ponad 66 proc. stanowi koszt podwyżki o 5 proc. od 1 stycznia 2019 r. - 1,86 mld zł. Z kolei skutek przechodzącej na rok przyszły podwyżki z roku bieżącego (o 5,35 proc. od kwietnia) wyliczono na 462 mln zł. Kolejne składniki zwiększonej wartości subwencji, to koszt wzrostu liczby etatów nauczycielskich, zmniejszenie subwencji na doskonalenie zawodowe nauczycieli, wzrost kwoty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oszczędności z tytułu niższych kosztów awansu zawodowego nauczycieli.

Na posiedzeniu ustalono, że kolejne, specjalne posiedzenie zespołu dotyczące finansowania oświaty odbędzie się na przełomie listopada i grudnia.