Aktualności

30 listopada 2018

Relacja z listopadowego posiedzenia plenarnego KWRiST

31 projektów uzgodnionych, pięcioma zajmą się zespoły robocze a jeden otrzymał opinię negatywną – to bilans ostatniego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 28 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Obradom współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Edmund Kaczmarek, członek Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Ponadto Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, starosta makowski oraz Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP.

Wokół pieniędzy na edukację

Pierwszym z poruszonych tematów było finansowanie oświaty. Marzena Machałek, wiceminister edukacji poinformowała, że ogólna wysokość subwencji oświatowej na 2019 r. ma wynieść prawie 46 mld zł. – To jest o 6,6 proc więcej w stosunku do poprzedniego roku.– komentowała minister. To jak mówiła ogromne środki i czas, aby podjąć rozmowy na temat ich mądrego podziału. - Żeby nie tylko liczba uczniów, ale i oddziały i godziny z ramówek były brane pod uwagę. – tłumaczyła. – To, co wprowadzamy już bardziej zdecydowanie w tym roku, to zwiększone finansowanie, ale w sposób zróżnicowany, dla powiatów. Jeśli chodzi o kształcenie branżowe, zawodowe to bierzemy pod uwagę kosztochłonność i prognozowanie na zapotrzebowanie w danych zawodach. – dodawała Marzena Machałek. Następnie Jerzy Jakubczuk, dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym przedstawił prezentację na temat finansowania zadań oświatowych. - W kwocie subwencji na 2019 r. uwzględniliśmy w szczególności skutki 5 – cio procentowej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. Uwzględniliśmy również oszczędności związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, które wynikają z obniżenia wskaźnika z 1 do 0,8 na dokształcanie nauczycieli. – mówił. Dla powiatów kwota subwencji ma wzrosnąć o 10,5 proc. przy wzroście liczby uczniów o ponad 4 proc.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.