Aktualności

6 grudnia 2018

Forum Bankowo-Samorządowe z aktywnym udziałem ZPP

W najbliższych latach Ministerstwo Cyfryzacji planuje szereg zmian prowadzących do cyfryzacji administracji publicznej. Wiele czynności w urzędach, takich jak wydawanie określonych decyzji będzie można poddać automatyzacji. Kwestia dostępności do Internetu i pokrycia całego kraju siecią może stanąć na przeszkodzie cyfryzacji administracji i gospodarki.

Takie wnioski można wysnuć z dyskusji pt. Rozwój technologiczny i bezpieczeństwo cyfrowe samorządowych klientów sektora finansowego, która odbyła się 4 grudnia br. podczas Forum Bankowo-Samorządowego w Warszawie.

Plany resortu

Dyskusję rozpoczęła wypowiedź ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego na temat postępów w informatyzacji administracji. Do kluczowych rzeczy, które resort w najbliższych latach planuje wprowadzić zaliczył dokonanie wyraźnego podziału zadań w zakresie obsługi mieszkańców, czy na takie, za które od początku odpowiada administracja centralna (procesy zbliżone np. do aplikacji Źródło) i na takie, za które odpowiada administracja samorządowa. Taki podział jest niezbędny po to, abyśmy mogliśmy powiedzieć, czym mają się zajmować samorządy a czym nie, gdyż realizuje to administracja centralna i JST nie powinny marnować czasu na takie zadania. Przykładem jest Internetowe Konto Pacjenta – przygotowane gotowe rozwiązanie pacjenta, które już istnieje. A wcześniej przez ileś lat samorządy województw tworzyły swoje konta, które dziś są mało przydatne. Innym planem resortu jest zainteresowanie obywateli e-usługami administracji. – To jest wdrożenie federacyjnego modelu tożsamości cyfrowej. – wyjaśniał minister. Kolejną rzeczą, nad którą pracuje ministerstwo jest projekt e – doręczeń. W swoim założeniu cała wymiana korespondencji między obywatelem a urzędem będzie się odbywała elektronicznie. Wdrożenie projektu będzie wymagała współpracy z Pocztą Polską. Dla osób, które nie będą miały swojej skrzynki elektronicznej korespondencja będzie drukowana i doręczana. Ministerstwo będzie ponadto chciało rozpocząć wprowadzanie rozwiązań chmurowych. – Będzie to chmura hybrydowa składająca się z dwóch elementów. Jeden element to jest chmura rządowa dedykowana najważniejszym rejestrom państwowym. Natomiast całej reszcie, w tym obsłudze administracji samorządowej będziemy chcieli zaoferować usługi chmurowe w chmurze publicznej dostarczane przez dostawców komercyjnych. Wzorujemy się tutaj na rozwiązaniu brytyjskim. – mówił Marek Zagórski.

Poprawa jakości

Paweł Tomczak, dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP zapewniał, że korporacja od wielu lat angażuje się w cyfryzację. Przyznał, że dostępność do infrastruktury cyfrowej w ostatnich latach uległa poprawie. Pracować trzeba natomiast nad jakością. Cyfryzacja nie jest, jak tłumaczył, celem samym w sobie. Ważne są potrzeby mieszkańcy. Jeśli ci wyrażają potrzebę cyfryzacji, to samorządy pracują nad jej sprostaniem na przykład poprzez prowadzania odpowiednich rozwiązań w swoich urzędach, w tym poprzez wprowadzanie płatności bezgotówkowych.

Zmiana filozofii myślenia

O tym, że samorządy mają już daleko posunięte przejście do systemów teleinformatycznych, i wykorzystują w dużym stopniu nowoczesne technologie mówił Grzegorz Kubalski, dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich. – Takie nowoczesne narzędzia dają nam bezpośrednie przełożenie na wygodę i na jakość codziennego zarządzania. (…) Co do zasady niewiele jest problemów w zakresie tego, jak ma wyglądać „backoffice” (zaplecze biurowe- red.). Ale musimy sobie uświadomić, że informatyzacja to nie tylko postawienie komputera, to także zmiana filozofii myślenia. A ta zmiana filozofii myślenia będzie w szczególności miała później przeniesienie na kwestie ustrojowe i podziału zadań między poszczególne poziomy samorządu terytorialnego.  

Wprowadzania systemów teleinformatycznych w administracji prowadzi do automatyzacji wykonywania zadań. Wraz z rozwoje techniki pojawiają się nowe potrzeby i wyzwania. Bardzo wiele decyzji, które wydawane są także na poziomie samorządu terytorialnego są decyzjami związanymi, co z punktu teleinformacyjnego oznacza, że wyjście jest zdeterminowane wejściem. Jeśli są spełnione określone paramenty na początku, to musi zostać wydana decyzja pozytywna. A gdy te warunki spełnione nie są, to wydawana jest decyzja negatywna. Jeśli dojdzie do automatycznego przeniesienia ciężaru wydawania decyzji z konkretnego urzędnika na systemy teleinformatyczne, to w rękach urzędnika zostaną tylko te sprawy, które wymagają swobodnego uznania i wyważenie interesów. Wtedy pojęcie administracja nabierze innego, nowego wymiaru.

Radosław Szewczak, dyrektor Rozwoju Współpracy z Sektorem Publicznym Citi Bank Handlowy w Warszawie zwrócił uwagę to rolę banków w zmianie oblicza samorządów. Jak podawał, ewenementem na skalę Europy jest to, że banki w Polsce obsługują nieodpłatnie samorządy. Podkreślał przy tym, że urzędy chcą czerpać korzyści z nowych technologii.

 Organizatorem Forum Bankowo-Samorządowego był Związek Banków Polskich, a współpracował z nim m.in. Związek Powiatów Polskich.