Aktualności

12 grudnia 2018

"Dokumenty publiczne bez tajemnic" - szkolenie w Augustowie

fotolia.pl

20 grudnia br. w Augustowskim Centrum Edukacyjnym (woj. podlaskie) odbędzie się kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń pt. "Dokumenty publiczne bez tajemnic".

Finalizowane są prace nad ustawą o dokumentach publicznych, która wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Nakłada ona na funkcjonariuszy publicznych prawny obowiązek korzystania z Rejestru Dokumentów Publicznych oraz kontroli autentyczności dokumentów publicznych w zakresie pierwszego stopnia weryfikacji (w niektórych sytuacjach – również drugiego). Rozwiązania takie pociągają za sobą konieczność przygotowania urzędników do nowych rozwiązań, również w zakresie znajomości zabezpieczeń dokumentów publicznych.

W związku z powyższym Związek Powiatów Polskich przy współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych oraz zaangażowaniu Powiatu Augustowskiego organizują szkolenie, którego głównym celem jest przekazanie uczestnikom teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie skutecznej weryfikacji dokumentów identyfikacyjnych i komunikacyjnych. Szkolenie ma także przygotować uczestników do sprawnej oceny autentyczności dokumentu identyfikacyjnego – dowodu osobistego, paszportu oraz dokumentu komunikacyjnego – prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego.

Szkolenie to dedykowane jest Dyrektorom, Naczelnikom oraz Kierownikom Wydziałów Starostw Powiatowych i Miast na prawach powiatu.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia z umiejętności rozpoznawania autentyczności polskich dokumentów identyfikacyjnych, które zostanie wystawione przez PWPW S.A. – podmiot legitymujący się akredytacjami Europejskiego Banku Centralnego oraz unikatowym certyfikatem Intergraf udzielanym nielicznym producentom druków zabezpieczonych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: www.zpp.pl/szkolenia

Na zgłoszenia oczekujemy do 18 grudnia br.

O kolejnych terminach i miejscach poinformujemy wkrótce.


Załączniki