Aktualności

12 grudnia 2018

Echa z Zespołu ds. Obszarów Wiejskich KWRiST

fotolia.pl

Przepisy dotyczące znakowania psów, Pakt dla wsi, bakteria atakująca ziemniaki i zawiłości ustawy o wspólnotach gruntowych, to tematy poruszane na ostatnim posiedzeniu Zespołu ds. Obszarów Wiejskich KWRiST.

Resortowego projektu ustawy o znakowaniu psów nie będzie?

Od kilku lat samorządowcy apelują do resortu rolnictwa i rozwoju wsi o uregulowanie kwestii rejestracji i znakowania psów. Dyskusje na ten temat prowadzone są od dawna. Urzędnicy ministerstwa przygotowali już założenia do rządowego projektu ustawy. Z tym większym zaskoczeniem samorządowcy przyjęli wiadomość przekazaną na ostatnim posiedzeniu zespołu, że po dwóch nieudanych próbach wpisania projektu ustawy dotyczącej znakowania psów do rejestru prac rządu, minister Ardanowski zrezygnował z tego zamiaru. Uzasadnieniem jest jakoby to, iż w Sejmie znajdują się dwa poselskie projekty, które dotykają m.in. problemu rejestracji i znakowania psów. Przedstawiciele strony samorządowej uczestniczący w posiedzeniu wyrazili zdecydowane niezadowolenie wobec niezrozumiałej dla nich decyzji. Jednocześnie wiceminister Ryszard Zarudzki zobowiązał się poruszyć tę kwestię podczas narady kierownictwa ministerstwa.

Dalsza część relacji z prac Zespołu dostępna jest w Dzienniku Warto Wiedzieć.