Aktualności

13 grudnia 2018

Grudniowy Zespół ds. Ochrony Zdrowia KWRiST za nami

fotolia.pl

12 grudnia 2018 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST. Najżywszą dyskusję wywoła projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Związek Powiatów Polskich zgłosił m.in. uwagi dotyczące obowiązku wprowadzenia 1 opiekuna na 3 osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi, nowy zapis w rozporządzeniu spowoduje konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników, a to zrodzi dodatkowe koszty, tymczasem samorządy są już po przygotowaniu planów finansowych jednostek na kolejny rok a w ocenie skutków regulacji do projektu nie wskazano dodatkowych środków na sfinansowanie zwiększonego standardu zatrudnienia. Zastrzeżenia budził także wymóg zapewnienia osobnego pokoju wyciszeń dla grupy powyżej 3 osób ze spektrum autyzmu (5 osób w funkcjonujących domach). ZPP zwróciło uwagę, że wymóg ten może powodować trudności w dostosowywaniu istniejących ośrodków do proponowanych zmian. Wskazano przykłady takich placówek. Ustalono, że te oraz pozostałe uwagi ZPP przekaże do Ministerstwa na piśmie. Strona samorządowa zaproponowała podział nowelizacji na dwie części i wprowadzenie zmian, które nie budzą wątpliwości do końca roku a w odniesieniu do pozostałych przeprowadzenie rzetelnej oceny skutków wejścia w życie dla funkcjonujących środowiskowych domów samopomocy. Uzgodniono, że projekt zostanie zaopiniowany obiegowo. 

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.