Aktualności

21 grudnia 2018

Echa z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST

fotolia.pl

18 grudnia br. odbyło się spotkanie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W porządku obrad umieszczono dwa projekty zmieniające ustawę o podatku od towarów i usług oraz ustawę Ordynacja podatkowa, a mianowicie:

  • dot. deklaracji podatkowej JPK VAT (PT7 UD 456 ) oraz
  • dot. matryc stawek VAT) (PT1).

Zespół nie zaopiniował projektów. Ustalono, że odbędzie się odrębne spotkanie w celu omówienia projektów. W trakcie wstępnej dyskusji przedstawiciel ZPP poruszył kwestię zakresu projektowanego w pierwszym projekcie wykazu faktur i informacji o fakturach. Zauważył, że chęć uszczelnienia systemu VAT nie usprawiedliwia nakładania na JST obowiązku informowania o fakturach od innych podmiotów (powiaty np. prowadzą rejestrację pojazdów; właściciel nowo rejestrowanego pojazdu przedstawia fakturę z salonu samochodowego i umowę kupna – czy to oznacza, że JST mają przedstawiać tego typu faktury? Wg ministerstwa -  Tak. Dodatkowo, przedstawiciel ZPP zaznaczył, że JST nie uczestniczą w dochodach VAT-owskich, nie ma zatem zaprojektowanych mechanizmów rekompensowania kosztów dodatkowego zadania publicznego. Koszty te mogą być wyższe niż dochody z uszczelnienia VAT-u. MF winno zrezygnować z tego pomysłu lub zapewnić finansowanie dla JST.

W dalszej części spotkania rozpatrywano:

  • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Projekt nie został zaopiniowany. Przedstawiciel ZPP złożył wniosek o przywrócenie możliwości wydłużenia z 30 do 60 dni terminu zapłaty dla podmiotów publicznych,
  • projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw – zaopiniowany pozytywnie,
  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – ustalono, że projekt zostanie zaopiniowany przez KWRiST, po zmianie przez projektodawców OSR lub przygotowaniu informacji wyjaśniającej, że prognozowane wpływy z podatków zrekompensują zapisane w OSR ubytki w wysokości 80 mln zł dla JST.