Aktualności

28 grudnia 2018

Publikacja o starostach II Rzeczpospolitej

Z myślą o swoich członkach, Związek Powiatów Polskich wsparł wydanie unikatowej na polskim rynku pozycji. To książka Słownik biograficzny starostów II Rzeczpospolitej. Tom I autorstwa dr. Janusza Mierzwy.

Pozycja ta zawiera wiedzę historyczną, pozwala zrozumieć klimat okresu międzywojennego.

W roku 2018, kiedy obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, sięgnięcie do tego wydawnictwa może być szczególnie interesujące, ponieważ ukazuje jak w okresie od 1918 do 1939 r. wyglądała polska administracja.

Współczesna administracja nie funkcjonuje w oderwaniu od przeszłości. Zatem aby lepiej zrozumieć jej działanie a także, aby mówić o jej unowocześnianiu, warto mieć na względzie uwarunkowania historyczne. Starostowie międzywojenni działali w organizacjach samorządowych. Reprezentując interesu samorządu powiatowego zasiadali np. w Radzie i Zarządzie Rady Zjazdów Samorządu Ziemskiego (Związek Sejmików Powiatowych Rzeczypospolitej Polskiej, a od 1932 r. Związek Powiatów RP). Instytucja ta powstała w grudniu 1923 r. i z założenia jej celami były: reprezentacja samorządu i obrona jego interesów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie idei samorządu. Na podobnych zasadach funkcjonuje dziś Związek Powiatów Polskich.