Aktualności

4 stycznia 2019

II Kongres Energetyki Lokalnej

fotolia.pl

Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na II Kongres Energetyki Lokalnej.

Wydarzenie to odbędzie się 21 stycznia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ucestnicy będą rozmawiać o energetyce lokalnej w ujęciu administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Poruszone zostaną również tematy dotyczące prosumentów, klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych.

Rejestracja na Kongres będzie dostępna do 17 stycznia br. na formularzu pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVFKJC3AS0P-eEHO0Ruada2QzAQuylXW_w8_4vkC8vkyxYvw/viewform

Szczegóły oraz program konferencji znajdują się na stronie: http://kpaist.uksw.edu.pl/

Udział w Kongresie jest bezpłatny.