Aktualności

17 stycznia 2019

Starosta Bielski Andrzej Płonka nowym Prezesem Związku Powiatów Polskich

fot. Krzysztof Siekielski

17 stycznia 2019 r. podczas odbywającego się Zgromadzenia Ogólnego ZPP wybrano nowego Prezesa Zarządu ZPP. Został nim Andrzej Płonka.


Andrzej Płonka – starosta bielski. Od 1998 roku radny Rady Powiatu Bielskiego i od początku funkcjonowania samorządowego powiatu bielskiego członek Zarządu Powiatu – od listopada 2001 roku wicestarosta bielski, a od 2002 r. starosta bielski.

Aktywnie zaangażowany w podnoszenie rangi powiatu bielskiego w regionie i kraju oraz kreowanie wizerunku przyjaznego i odpowiedzialnego urzędu powiatowego, nastawionego na potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Prowadził systematyczne działania na rzecz modernizacji i informatyzacji Starostwa Powiatowego, które jedno z pierwszych w kraju wprowadziło System Zarządzania Jakością. Aktualnie po kolejnych certyfikacjach wdraża System Zarządzania Jakością ISO 9001-2015 oraz System Bezpieczeństwa Informacji norma 27001-2013.
Od początku funkcjonowania powiatu zaangażowany w podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji w powiatowych szpitalach i placówkach medycznych oraz jednostkach pomocy społecznej.

Modelowo współpracujący z organizacjami pozarządowymi i samorządem przedsiębiorców, w 2009 roku wyróżniony przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Aktywnie  zabiegający o środki finansowe na modernizację infrastruktury szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat.

Systematycznie prowadził działania na rzecz bezpłatnego przejęcia przez samorząd powiatowy Państwowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w celu poprawy komunikacji pasażerskiej na terenie powiatu bielskiego, zakończone przejęciem przedsiębiorstwa przez samorząd powiatowy. Był głównym inicjatorem i animatorem powstania Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – organizatora publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców powiatu, którego głównym celem jest połączenie interesów lokalnych samorządów, przewoźników i wszystkich pasażerów. Od samego początku zaangażowany w zdobywanie środków pozabudżetowych na inwestycje drogowe i mostowe, ściśle współpracujący w tym zakresie z samorządami gminnymi. Jeden z głównych inicjatorów powstania na terenie powiatu, którego jest gospodarzem, Bielskiego Parku Technologicznego, Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji – inwestycji stwarzającej możliwość rozwoju nowoczesnego lotnictwa, które z regionem związane jest od 80 lat. Inicjator powstania w Czechowicach-Dziedzicach Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego.

Podejmuje także wiele inicjatyw na rzecz całego regionu, aktywnie wspiera działalność Stowarzyszenia Region Beskidy, które współtworzy transgraniczny, polsko-czesko-słowacki Euroregion. W roku 2011 powiat bielski, pod jego kierownictwem, został uznany za Powiat Roku 2009/2010 w województwie śląskim i uzyskał prestiżowy tytuł EURO-POWIAT.  Od wielu lat powiat bielski zajmuje czołowe miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich – zawsze znajduje się w czołówce 10 wiodących samorządów powiatowych swojej kategorii.

Andrzej Płonka przywiązuje dużą wagę do kontaktów zagranicznych powiatu i współpracy międzynarodowej. Jest animatorem współpracy powiatu bielskiego z powiatem Rhein-Erft w Niemczech w sferze wymiany młodzieży, kultury, turystyki, pomocy społecznej, transportu zbiorowego, ratownictwa medycznego oraz z powiatem Kicmań na Ukrainie, dotyczącej wymiany kontaktów i doświadczeń w dziedzinie kultury, sportu, promocji, ochrony zdrowia i ratownictwa medycznego. Lokalnie zaangażowany w działalność propagującą sport wśród dzieci i młodzieży. Wspiera działania na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym w Stowarzyszeniu „Razem” w Bestwinie.

Od 2007 r. starosta bielski pełni także funkcję przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego. Od 2007 roku przez trzy kadencje był wiceprezesem Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Aktywnie pracuje, pełniąc funkcję współprzewodniczącego Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uhonorowany wieloma odznaczeniami resortowymi za zasługi dla pożarnictwa i ochrony przeciwpożarowej, za zasługi dla policji, za upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, za wychowywanie dzieci poprzez sport i rekreację, w oparciu o zasady fair play. 21 maja 2018 roku otrzymał tytuł Starosty 20-lecia oraz Honorową Statuetkę Związku Powiatów Polskich za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej. Ponadto, 29 maja 2017 roku został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za podejmowane inicjatywy na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, za ofiarną działalność społeczną i publiczną oraz za szczególne osiągnięcia w pracy samorządowej przekraczające zakres obowiązków służbowych, a przynoszące znaczne i wymierne korzyści Państwu i obywatelom.