Aktualności

18 stycznia 2019

Konferencja „Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami"

fotolia.pl

Polski Instytut Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji „Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami", która odbędzie się 28 lutego br. w Warszawie.

Społeczeństwo na świecie, a tym samym również w Polsce coraz bardziej starzeje się. To niezwykle niepokojący trend, albowiem oznacza wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia aż w tak dużej skali. Profesjonalna opieka nad seniorami zyskuje na znaczeniu i zaufaniu.

Konferencja ma za zadanie pełnienie roli platformy do wymiany poglądów i dyskusji na takie tematy jak: kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zdrowia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także potrzeby dostosowania infrastruktury, systemu służby zdrowia czy rynku pracy do potrzeb i możliwości osób starszych.

Organizator zaprasza do udziału przedstawicieli centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni, właściciele i osoby zarządzające domami opieki oraz firmami świadczącymi usługi opiekuńcze oraz personel medyczny. Udział w konferencji jest bezpłatny dla powyższych osób.

Zagadnienia tematyczne:

1.Opieka nad seniorami w Polsce
•    dostępność opieki geriatrycznej
•    rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
•    ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
•    formy opieki nad osobami starszymi
•    rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
•    pomoc społeczna dla seniora
•    innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
•    rehabilitacja
2.Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami

Zaproszeni Eksperci:
•    Andrzej Bochacz – Prezes Zarządu NaszSenior.pl oraz Ekspert Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej
•    dr n. med. Elżbieta Kozak-Szkopek - specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, Klinika geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
•    Adam Szponka - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
•    Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
•    inż. Jarosław Bochyński - Revita
•    Łukasz Salwarowski - Prezes Stowarzyszenia MANKO

Czas trwania: 09.30 – 15.00

Miejsce:
SANGATE HOTEL***
ul. Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148 Warszawa
SALA KORAL, PARTER

Udział jest bezpłatny dla: przedstawicieli centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni; właścicieli i osób zarządzających domami opieki; właścicieli i osób zarządzających firmami świadczącymi usługi opiekuńcze oraz dla personelu medycznego.

Wymagana rejestracja.

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt z organizatorem:
Dorota Iwanicka
mobile: +48/ 691 571 598
e-mail: dorota.iwanicka@pirbinstytut.pl