Aktualności

12 lutego 2019

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2019. Trwa nabór do konkursu

fotolia.pl

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej ogłosiła rozpoczęcie tegorocznej 13 edycji Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”.

Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Zasady konkursu

Nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach, a Konkurs zostanie zorganizowany w dwóch etapach: krajowym i europejskim.

W etapie europejskim jury przyznaje nagrodę oraz po dwa wyróżnienia w każdej kategorii. Wybiera również najlepszy projekt ze wszystkich zgłoszonych przez uczestniczące w Konkursie kraje, za najbardziej twórczą i inspirującą inicjatywę w dziedzinie propagowania przedsiębiorczości. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2019 roku podczas Zgromadzenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME Assembly 2019).

W etapie krajowym powołana w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Komisja oceniająca wybierze dwa najlepsze projekty z dwóch różnych kategorii, które zostaną zgłoszone do etapu europejskiego.

Udział w tej inicjatywie stanowi dobrą okazję do promocji regionu, a także do nawiązania kontaktów na szczeblu krajowym i europejskim.

Do kiedy zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesyłać do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019 r. na adres: Alina.Plecinska@mpit.gov.pl.

Szczegółowe informacje o Konkursie oraz formularze znajdują się tutaj.