Aktualności

27 lutego 2019

Lutowe obrady Zarządu ZPP

Organizacja Zgromadzenia Ogólnego ZPP, finansowanie dróg powiatowych, sytuacja szpitali oraz oświaty to ważne punkty posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 26 lutego br. w Warszawie.

Obradom przewodniczył Andrzej Płonka, prezes Zarządu ZPP, starosta bielski (woj. śląskie).

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad,uczestnicy spotkania wysłuchali informacji prezesa Zarządu z działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami Zarządu.

Zajęli się także kwestiami organizacji Zgromadzenia Ogólnego, które odbędzie się 3-4 kwietnia 2019 r. w Warszawie. Wydarzenie to będzie miało szczególny, jubileuszowy charakter. 20 lat temu powstał bowiem Związek Powiatów Polskich. Jak zauważał Andrzej Płonka, będzie to okazja do podkreślenia znaczenia powiatów. - Kiedy je reaktywowano, były wątpliwości co do słuszności ich istnienia. Teraz warto pokazać, jakie są powiaty i że wątpliwości te nie były zasadne.

Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura ZPP omówił szczegóły programu Zgromadzenia. Zaznaczał, że odbędzie się bardzo ważny element statutowy, czyli zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego. Planowane są także dyskusje, w tym rozmowa o dochodach JST i wystąpienia zaproszonych gości. Ponadto specjalnym odznaczeniem ZPP zamierza uhonorować osoby i instytucje, które od lat z nim współpracują. Odznaki przyznawać będzie nie tylko Związek, ale i poszczególne konwenty powiatów. - Odbędzie się 16 uroczystych konwentów, które zadecydują, komu wręczyć odznaczenie. One podejmą uchwały. To początek ważnej inicjatywy. Jubileuszu, który obejmie wszystkie województwa.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego odbędzie się również uroczysta gala a na niej wręczenie nagród laureatom Rankingu Gmin i Powiatów.

Bernadeta Skóbel, radca prawny z Biura ZPP zaprezentowała projekt nowego statutu Związku Powiatów Polskich. Jak mówiła, zawiera on dużo zmian redakcyjnych oraz zmiany merytoryczne. Nowy akt ma ułatwić funkcjonowanie ZPP i zostać dostosowany do obecnego stanu prawnego i orzecznictwa.

Starostowie rozmawiali o bieżących problemach, w tym o Funduszu Dróg Samorządowych. Dyskusyjne jest to jak dzielone mają być środki i jak wygląda procedura ich przydzielania. ZPP pracuje nad stanowiskiem, które będzie zawierało postulaty jak najbardziej sprawiedliwego podziału środków na drogi lokalne

W związku z deklaracjami minister edukacji narodowej o woli spotkania ze środowiskiem samorządów powiatowych na posiedzenie Zarządu zapraszane było kierownictwo resortu edukacji. Jednakże tym razem nie udało się spotkać. Tematy subwencji oświatowej, czy podwójnego rocznika w szkołach ponadpodstawowych są bardzo dla powiatów ważne. To priorytety działań Związku, który będzie dążył to polepszenia sytuacji w tym obszarze.

Wysoką ważność ma także sytuacja szpitali powiatowych, czy braku personelu medycznego. Przedstawiciele Związku swoje bolączki będą chcieli przedstawić szefostwu resortu zdrowia. Trwają zabiego o takie spotkanie. Starostowie dzielili się także praktykami, jakie stosują, aby poprawić sytuację w ochronie zdrowia.

Zgłaszali pomysły np. na zmiany w finansach powiatów. Podkreślali konieczność współpracy z rządem.