Aktualności

14 marca 2019

Za nami fora dla sekretarzy, dyrektorów oraz dla przewodniczących rad

12 marca br. w Warszawie odbyły się dwa równoległe szkolenia, które dla pracowników starostw powiatowych zrzeszonych w Związku Powiatów Polskich przygotowało Biuro ZPP. Udział w spotkaniu był bezpłatny. A wykłady prowadzili pracownicy Biura ZPP.

Nowa jakość

- Jako ZPP od dłuższego już czasu prowadzimy działalność szkoleniową. Do tej pory była ona działalnością ukierunkowaną przede wszystkim na określone tematy. Tematy, w zakresie których są luki na rynku szkoleniowym. Takim naszym najbardziej sztandarowym projektem są szkolenia dla Wydziałów Komunikacji, które średnio raz na rok, raz na 1,5 roku organizujemy. Natomiast w tym roku, trochę nawiązując do dawnej naszej tradycji, uznaliśmy, że warto jest również skierować naszą działalność do określonych grup zawodowych, które funkcjonują w ramach powiatu. Stąd pomysł na organizowanie for. – tłumaczył Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura ZPP otwierając Forum Sekretarzy i Dyrektorów Wydziałów Organizacyjnych.

Tuż obok, Rafał Rudka (kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP), inaugurował Forum Przewodniczących Rad. Witając zebranych podkreślał ich ważną rolę w organie stanowiącym danego samorządu.

- Wierzymy, że zaplanowany plan wystąpień będzie dla Państwa interesujący - w dalszej części mówił Rafał Rudka. Staraliśmy się przygotować go tak, aby odpowiadał problemom jakie w tym momencie stawiane są przed przewodniczącymi rad.

Ustawy ustrojowe

Uczestnicy mogli wysłuchać m.in. prelekcji Grzegorza Kubalskiego na temat tego, jakie skutki dla praktyki funkcjonowania starostw przyniosły ostatnie zmiany w samorządowych ustawach ustrojowych.

Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła kłopotliwe zapisy.

- Wiemy, że niektóre rozwiązania najfortunniejsze nie są. Taki jest np. raport o stanie powiatu. – mówił dyrektor. - To dziwna hybryda. Skwitowanie organu wykonawczego przez stanowiący.

W zakresie procesu funkcjonowania organów ustawa wprowadziła budżet obywatelski i obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. - Jeśli chodzi o obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, to mniej więcej wszystko jest wiadome. Tworzymy po prostu takie rozwiązania w ramach, których to obywatele, bez pośrednictwa radnych mogą zainicjować proces legislacyjny w radzie powiatu i tym samym doprowadzić być może do uchwalenia aktu prawnego. Natomiast w przypadku budżetu problemów jest już znacznie więcej. – podawał Grzegorz Kubalski.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.