Aktualności

27 marca 2019

Dwie dekady Związku Powiatów Polskich

3 i 4 kwietnia 2019 r. w AirPort Hotel Okęcie, przy ul. 17 Stycznia 24 w Warszawie odbędzie się XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Ze względu na 20-tą rocznicę powstania korporacji, będzie ono miało jubileuszowy charakter.

Delegaci będą dyskutować o najważniejszych dla samorządów problemach, wypracować stanowiska, które zostaną przekazane właściwym organom. Dokonają także zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, przyjmą budżet na rok bieżący. Przedstawiciele członkowskich powiatów zmienią Statut Związku oraz przyjmą program działania organizacji na 2019 r.

Odbędzie się również uroczysta gala a na niej wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów.

Zgromadzenie Ogólne będzie miało szczególny charakter, ponieważ po reaktywacji powiatów w 1998 r., odtworzony został także Związek Powiatów Polskich. Właśnie mija 20-ta rocznica jego powstania. Dlatego nadchodzące Zgromadzenie Ogólne będzie jednocześnie spotkaniem jubileuszowym. Korporacja wręczy uhonorowania związane ze swoim świętem. Otrzymają je te organizacje i osoby, które zasłużyły się w pracy na rzecz samorządów powiatowych, a także te, które od lat współpracują z ZPP.

Podczas drugiego dnia Zgromadzenia odbędą się dwie prelekcje dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego: „Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego” oraz „Partnerstwo publiczno-prywatne w projektach drogowych: specyfika sektora oraz przykłady dobrych i złych praktyk w dotychczasowych projektach realizowanych w Polsce”. Następnie osoby zainteresowane realizacją inwestycji w formule PPP będą mogły skorzystać z nieodpłatnych konsultacji prawnych.

W porządku obrad przewidziano ponadto wystąpienie Prezesa NFZ pt. „Strategia Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023”.

Serdecznie zapraszamy.

Więcej szczegółów dostępnych jest TUTAJ.