Aktualności

10 lutego 2019

Kreowanie wizerunku współczesnego samorządowca - bezpłatna publikacja ZPP

O  wizerunek powinni troszczyć się wszyscy...  także, a może i przede wszystkim radni, wójtowie,  burmistrzowie, prezydenci i starostowie.

Każdy samorządowiec powinien pracować nad dobrym postrzeganiem siebie, starannie prezentując swój wygląd, zachowanie czy też budując odpowiednie relacje zotoczeniem. Dbanie i inwestowanie w poszczególne elementy wizerunku pozwala na budowanie lepszych relacji z mieszkańcami, pracownikami urzędów oraz instytucjami i partnerami zewnętrznymi. Dzięki temu społeczność lokalna zyskuje poczucie, że posiada  dobrego samorządowca – lidera, zaś  lider – że ma potrzebne narzędzia do jak najlepszego działania w imieniu i dla dobra mieszkańców.

Temat wizerunku i jego kreowania jest tak szeroki, że nie da się go zamknąć w jednej książce. Mając to na względzie, w wydanej przez Związek  Powiatów Polskich publikacji skupiono się na potrzebie przedstawienia kilku ważniejszych zasad, których przestrzeganie jest nieodzowne w codziennej pracy samorządowców.

W poradniku zaprezentowane zostały praktyczne i sprawdzone informacje, ciekawostki, cytaty, skrojone na miarę porady dotyczące kreowania wizerunku, stosowania zasad savoir-vivre’u, komunikacji werbalnej iniewerbalnej, aktywności w mediach. Przedstawiono sztukę budowania i utrzymywania relacji, przybliżono tajniki dotyczące public relations.

Autorami byli pracownicy Biura ZPP: Dawid Kulpa, Alicja Cisowska i Ewelina Kocemba.


Załączniki