Aktualności

2 kwietnia 2019

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 8

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego. Jego dominującą część stanowią artykuły poświęcone sektorowi ochrony zdrowia. To jeden z sektorów, gdzie występują bardzo duże potrzeby inwestycyjne. Jednocześnie jest to obszar bardzo negatywnie postrzegany przez Polaków, z uwagi na niską jakość usług.

Tymczasem partnerstwo publiczno-prywatne może być znakomitym sposobem na finansowanie inwestycji szpitalnych, a następnie utrzymanie i zarządzanie budynkiem oraz opcjonalnie na zapewnienie dodatkowych usług, takich jak dostarczanie posiłków, przewóz chorych, prowadzenie laboratorium i/lub pracowni diagnostycznych oraz – w najbardziej złożonym modelu – świadczenie pełnych usług leczniczych.

Przykłady udanych inwestycji z różnych stron świata Czytelnik znajdzie właśnie w Biuletynie PPP. Pozna także rynek polski i przykłady naszych projektów, w tym budowy Szpitala Powiatowego w Żywcu oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kobylnicy.

Publikacja jest przez to ciekawa i bardzo praktyczna. Warto się z nią zapoznać.

Biuletyn PPP wydawany jest w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno –prywatnego w Polsce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Biuletyn to ważny element projektu. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy i doświadczeń z zakresu PPP, w trakcie realizowanego projektu.


Załączniki