Aktualności

17 kwietnia 2019

Aktualności z Zespołu ds. edukacji KWRiST

Na ostatnim posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 16 kwietnia, najciekawsze było to, co nie zostało wcześniej zaplanowane w porządku posiedzenia. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć poinformował, że resort edukacji wystąpił do kancelarii premiera o uwzględnienie przedstawicieli strony samorządowej wśród uczestników obrad tzw. okrągłego stołu dotyczącego zmian w systemie edukacji, zaproponowanego przez premiera Mateusza Morawieckiego. Piszemy o tym w osobnym artykule.

Strajk, egzaminy, negocjacje

Z racji bieżących wydarzeń kluczowym punktem posiedzenia była relacja wiceministra Kopcia o przebiegu negocjacji rządu z nauczycielskimi związkami
(Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych), znana powszechnie z medialnych doniesień. Przedstawiciele strony samorządowej zaapelowali do resortu o pomoc dyrektorom w organizacji przygotować do egzaminu maturalnego.

Subwencji ma być tyle, by wystarczyła co najmniej na wynagrodzenia nauczycieli

Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich przyjęło 3 kwietnia stanowisko, którego jednym z wątków był postulat zmian w Karcie Nauczyciela. Starostowie chcą jasnego stwierdzenia (poprzez odpowiednią zmianę ustępu 8 w artykule 30 KN), że pieniądze na wynagrodzenia nauczycieli gwarantowane są przez państwo w dochodach JST poprzez cześć oświatową subwencji. Chodzi o jednoznaczne przesądzenie, że samorządy terytorialne mają otrzymywać z budżetu państwa fundusze w takiej wysokości, by co najmniej wystarczały one na pokrycie wypłat nauczycielskich wynagrodzeń.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.