Aktualności

9 maja 2019

Dodatkowy majowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

fotolia.pl

8 maja 2019 roku odbyło się dodatkowe posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Ochrony Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Ustawa ocenowa (udostępnianie informacji o środowisku…)

Dzięki działaniom ZPP w projekcie zostały wprowadzone zmiany rozszerzające – w stosunku do pierwotnej wersji projektu – rolę wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzupełniono także OSR. Równocześnie dyr. Grzegorz Kubalski z Biura ZPP zauważył kwestię uszczerbku w dochodach JST, który winien być zrekompensowany przy okazji prac nad zmianą systemu dochodów JST.

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać… – nowe rozporządzenie

Ze strony przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wypłynęła prośba co do zaopiniowania tego projektu – mimo przesłania odpowiedzi na szczegółowe uwagi ZPP w dniu posiedzenia, na godzinę przed jego rozpoczęciem. Głównym przesłaniem odpowiedzi na uwagi było wykraczanie uwag poza zakres wpisu do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Pilność – a co za tym idzie brak czasu na zmianę wpisu do Wykazu prac – motywowana była koniecznością wykonania wyroku TSUE ws. wierceń, którego termin realizacji był już dwukrotnie odsuwany w Komisji Europejskiej. 

Ostatecznie projekt zaopiniowano pozytywnie – przy równoczesnym ustaleniu, że w połowie czerwca odbędzie się robocze spotkanie Strony Samorządowej z GDOŚ na temat głębszych zmian w tym akcie, z którego sprawozdanie zostanie przedstawione na lipcowym posiedzeniu Zespołu. Jak zadeklarował Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski: „Po uchwaleniu rozporządzenia możemy od razu przystąpić do prac nad zmianą tego rozporządzenia.”.

Przyjazne prawo... nie dla samorządów powiatowych

W pierwszej kolejności odpowiedzialni za pakiet deregulacyjny o rzeczonej nazwie przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wskazali, że będzie podjęta próba przeprowadzenia analizy skutków finansowych wprowadzenia tzw. prawa do błędu. Ponadto w wyniku prowadzonych prac prawo przedsiębiorcy do błędu nie będzie jednak miało charakteru ogólnego – pojawią pewne wyłączenia i doprecyzowania.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.